Screenshots

Description

Oto aplikacja, w której znajdą Państwo wszystkie podstawowe i niezbędne akty prawne. Aplikacja powstała dla każdego, w szczególności jest przydatna dla Sędziów, Adwokatów, Radców prawnych, Notariuszy, Komorników, Syndyków, Aplikantów zawodów prawniczych, studentów prawa, pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców, jak i każdej innej osoby.

W naszej aplikacji nie wyświetlamy reklam. Cena zakupu obejmuje wszystkie funkcjonalności i komentarze, co przekłada się na oszczędności, w odniesieniu do innych tego typu aplikacji na rynku, czy drukowanych książek.

Kodeksy są aktualizowane przynajmniej jeden raz w miesiącu.

Aplikacja zawiera:
I. Prawo cywilne:
a) Kodeks cywilny
b) Kodeks postępowania cywilnego
c) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
d) Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
e) Prawo prywatne międzynarodowe
f) Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
II. Prawo handlowe:
a) Kodeks spółek handlowych
b) Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
c) Prawo Przedsiębiorców
d) Prawo własności przemysłowej
e) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
f) Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
g) Prawo wekslowe
h) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
III. Prawo upadłościowe:
a) Prawo upadłościowe
b) Prawo restrukturyzacyjne
c) Ustawa o licencji syndyka
d) Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
IV. Prawo karne:
a) Kodeks karny
b) Kodeks postępowania karnego
c) Kodeks karny wykonawczy
d) Kodeks wykroczeń
e) Kodeks karny skarbowy
f) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
V. Prawo pracy:
a) Kodeks pracy
VI. Prawo administracyjne:
a) Kodeks postępowania administracyjnego
b) Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
c) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
d) Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych
e) Prawo o ustroju sądów administracyjnych
f) Prawo o ustroju sądów powszechnych
g) Ustawa o Sądzie Najwyższym
h) Ustawa o samorządach gminnych
i) Ustawa o samorządach powiatowych
j) Ustawa o samorządach wojewódzkich
k) Prawo budowlane
l) Ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych
VII. Prawo rodzinne:
a) Kodeks rodzinny i opiekuńczy
VIII. Prawo finansowe:
a) Ustawa o finansach publicznych
b) Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
IX. Ochrona danych osobowych:
a) Ustawa o ochronie danych osobowych
X. Zawody prawnicze:
a) Ustawa o radcach prawnych
b) Ustawa o adwokaturze
c) Prawo o notariacie

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

kancel129 ,

Rec

Bardzo przydatna.

Information

Provider
Tom Hoffmann
Size
42.8 MB
Category
Business
Compatibility

Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
4+
Copyright
Price
32,99 zł

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like