Kordian 17+

Tomasz Caputa

Zaprojektowano dla iPada

    • Gratis

Zrzuty ekranu

Opis

Aplikacja „Kordian” to bezpłatna aplikacja mająca na celu wzrost
świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u
kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 rok
życia, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych
genetycznie hipercholesterolemią. Dzięki niej będzie można dowiedzieć
się czym jest hipercholesterolemia rodzinna, jak ją leczyć, a dzięki
temu uniknąć zagrożenia poważnymi chorobami jak zawał serca czy udar
mózgu, zwłaszcza w młodym wieku. Zawiera również test określający ryzyko
zachorowania oraz wskazuje postępowanie profilaktyczne w przypadku
wykrycia zagrożenia. Test został opracowany przez naukowców ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na podstawie aktualnych badań w zakresie hipercholesterolemii rodzinnej.

Poniżej linki do szerszej informacji:
https://www.athero.org.au
https://www.fhscore.eu/
https://www.ikard.pl/
http://kordian-poludnie.pl

Aplikacja jest częścią programu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób
serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku
hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka
sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego,
świętokrzyskiego i podkarpackiego” realizowanego przez Szpital
Uniwersytecki w Krakowie w ramach programu polityki zdrowotnej
pn. „Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i
chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka
sercowo-naczyniowego (KORDIAN)” (V Osi priorytetowa Wsparcie dla
obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

Co nowego

Wersja 1.0.2

Aktualizacja informacji dla pacjentów.
Aktualizacja ankiety.

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Tomasz Caputa) nie podał Apple szczegółów dotyczących zasad ochrony prywatności oraz przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Brak informacji

Podczas zgłaszania kolejnego uaktualnienia aplikacji deweloper będzie musiał podać informacje dotyczące ochrony prywatności.

Podobna muzyka

Medycyna
Medycyna
Medycyna
Medycyna
Zdrowie i fitness
Medycyna