Zrzuty ekranu

Opis

Metatext is a free, modern, open source, and accessible Mastodon client.

Features:

- Multiple accounts: You can add multiple accounts and even use several accounts simultaneously with iPad multitasking.

- Emoji: Metatext has a searchable custom emoji picker and supports animated custom emoji.

- Timeline management: Metatext remembers your home timeline position and can load gaps in either direction

- Mastodon features: Metatext supports most Mastodon features including lists, profile directory, and syncing filters

- Accessibility: Metatext supports VoiceOver, Dynamic Type, dark mode, and motion reduction.

- Private: No tracking or any information shared with third parties.

What is Mastodon? It's the social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization. Check out joinmastodon.org for more info.

Follow @metabolist@mastodon.social for updates!

Co nowego

Wersja 1.5.0

- View your instance's announcements and react with emoji
- Malow app icon
- Search resolves URLs
- Fixes for instances using Mastodon v3.4.0rc1
- Fixes for pasting images copied from the share menu

Oceny i recenzje

4,0 z 5
Ocen: 2

Ocen: 2

Mariusz Z ,

Add Tor support

This is a nice minimalistic Mastodon client that I enjoyed using, but because I have switched my instance to use Tor I am afraid it is no longer usable for me. Please add Tor support.

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Metabolist) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane nie są gromadzone

Deweloper nie gromadzi żadnych danych z tej aplikacji.

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Podobna muzyka