Screenshots

Description

Dzięki aplikacji otrzymasz bezzwłocznie powiadomienia o:
- zmianach pogody i gwałtownych zjawisk meteorologicznych oraz warunkach pogodowych zagrażających naszemu zdrowiu tj. burzach, intensywnych opadach atmosferycznych (w tym gradu), silnym wietrze, upałach, mrozach, wiosennych przymrozkach oraz gwałtownych zmianach ciśnienia atmosferycznego
- warunkach hydrologicznych, szczególnie jeśli będą one stwarzać zagrożenie zalaniem i podtopieniem
- zanieczyszczeniu powietrza i korzystnych warunków pogodowych do pogorszenia jego stanu sanitarnego
- zagrożeniu ze strony alergenów środowiskowych, co jest szczególnie cenną informacją dla alergików w sezonie pylenia
- warunkach biometeorologicznych, określających wpływ pogody na samopoczucie człowieka,
- ważnych aktualizacjach na stronie www.pogodawtoruniu.pl

Thanks to the application you will receive notifications of:
- changes in weather and violent meteorological phenomena as well as weather conditions threatening our health, i.e. thunderstorms, intense atmospheric precipitation (including hail), strong wind, hot weather, frosts, spring frosts and sudden changes in atmospheric pressure
- hydrological conditions, especially if they pose a threat of flooding and flooding
- air pollution and favorable weather conditions to deteriorate its sanitary condition
- a threat from environmental allergens, which is a particularly valuable information for allergy sufferers during the pollen season
  - biometeorological conditions defining the effect of weather on the well-being of people,
- important updates on the website www.pogodawtoruniu.pl

Information

Provider
Emilia Sklucka
Size
6.7 MB
Category
Weather
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like