Zrzuty ekranu

Opis

MIIP Mobile provides access to spatial dataset services of Małopolskie Voivodeship.
Application functionality:
a.Viewing MIIP tiled services – displaying maps provided by tiled spatial data services,
b.Map window navigation – pan, zoom out, zoom in map contents,
c.Using GPS signal –registering and saving path, zoom in to current position, dynamic map pan based on change of location,
d. Search for addresses and geographical objects,
e.Line and area measurement.

Disclaimer:
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.


Aplikacja 'MIIP Mobile' zapewnia dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych z obszaru Województwa Małopolskiego.
Funkcjonalności aplikacji:
a.przeglądanie usług kafelkowanych MIIP – wyświetlanie mapy udostępnianej przez kafelkowane usługi danych przestrzennych,
b.nawigacja w oknie mapy – przesuwanie, pomniejszanie, powiększanie widoku mapy,
c.wykorzystanie sygnału GPS - rejestrowanie i zapisywanie trasy, zbliżanie do aktualnej lokalizacji, dynamiczne przesuwanie mapy na podstawie zmieniającej się lokalizacji,
d. wyszukiwanie adresów i obiektów geograficznych,
e.pomiary długości i powierzchni na mapie.

Uwaga:
Używanie GPS działającego w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.

Co nowego

Wersja 3.2

Przygotowano nowy layout aplikacji. Dodano nowe moduły: Turystyka oraz Miasto Kraków. Nowe funkcje aplikacji pozwalają na wyszukiwanie tras rowerowych,
atrakcji turystycznych oraz adresów w pobliżu zidentyfikowanego przez Użytkownika miejsca. Dodano możliwość udostępnienia KML z zapisanymi
wcześniej punktami oraz trasami.

A new layout of the application has been prepared. New modules have been added: Tourism and the City of Krakow. New features of the application allow you to search for bicycle routes,
tourist attractions and addresses near the place identified by the User. The ability to share KML with saved points and routes has been added.

Oceny i recenzje

1.3 z 5
Ocen: 3

Ocen: 3

xmatex ,

było super

tak pięknie działało. a od 2 tygodni coś zepsuli i aplikacja nie odpala się wogóle!

nrg.ns ,

Działa.

Apla działa, jednak dane są nieaktualne (EuroVelo).

Prywatność w aplikacji

Deweloper (GISPartner Sp. z o.o.) nie podał Apple szczegółów dotyczących zasad ochrony prywatności oraz przetwarzania danych.

Brak informacji

Podczas zgłaszania kolejnego uaktualnienia aplikacji deweloper będzie musiał podać informacje dotyczące ochrony prywatności.

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka