mSKOK 4+

SKOK

Aplitt S.A.

Designed for iPad

    • 3.8 • 5 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Aplikacja mSKOK to intuicyjny i wygodny kanał dostępu do środków zgromadzonych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych* przeznaczony dla Członków posiadających usługę eSKOK.Aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne z systemem iOS 10.0 lub wyższym z dostępem do Internetu.
Aktywacji aplikacji należy dokonać w serwisie internetowym usługi eSKOK.

*SKOK posiadające możliwość logowania się poprzez Aplikację mobilną: SKOK im. Stanisława Adamskiego, Regionalna SKOK im. Brata Alberta, SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego, SKOK Energia, SKOK "Poznaniak", SKOK "Śląsk", SKOK im. Unii Lubelskiej, SKOK Ziemi Rybnickiej.

Podstawowe funkcjonalności:

- Rachunek rozliczeniowy – od razu po zalogowaniu się do aplikacji uzyskasz informację o wysokości dostępnych środków i salda na rachunku rozliczeniowym, a także możesz zapoznać się z jego szczegółami oraz historią operacji na rachunku.

- Przelewy - możesz wykonać przelewy: jednorazowe zewnętrzne, własne, zdefiniowane (na podstawie wcześniej utworzonych w serwisie internetowym lub za pośrednictwem Operatora Tele-skok szablonów). Zakładka umożliwia również zapoznanie się ze szczegółami utworzonych wcześniej szablonów przelewów zdefiniowanych oraz przelewów cyklicznych.

- Zlecenia - możesz przeglądać i kontrolować przelewy środków oraz dyspozycje w zakresie lokat zlecone w ciągu ostatnich 30 dni zarówno poprzez serwis internetowy usługi eSKOK, za pośrednictwem Operatora Tele-skok jak i poprzez aplikację mSKOK. Możesz również na bieżąco sprawdzać etap ich realizacji.

- Oszczędności – uzyskasz informacje o rachunkach oszczędnościowych posiadanych w SKOK, a także możesz zapoznać się z ich szczegółami oraz historią operacji.

- Karty - uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące wszystkich kart wydanych do rachunku rozliczeniowego m.in. o typie, imieniu i nazwisku właściciela, statusie, a także numerze rachunku, do którego wydano kartę, dacie jej ważności, włączeniu lub wyłączeniu płatności zbliżeniowych i internetowych oraz o łącznym limicie miesięcznym przyznanym dla wszystkich kart wydanych do rachunku oraz wszystkich limitach przyznanych dla danej karty.

- Kredyty - uzyskasz informacje o kredytach i pożyczkach posiadanych w SKOK, a także możesz zapoznać się z ich szczegółami oraz historią operacji.

- Ustawienia - możesz w dowolnej chwili sprawdzić limity przelewów lub zmienić PIN do Aplikacji mobilnej.

Bezpieczeństwo:

Korzystanie z aplikacji jest możliwe po sparowaniu (połączeniu) aplikacji z kontemza pomocą loginu i indywidualnego hasła dostępu.Przelewy zewnętrzne realizowane poprzez aplikację podlegają limitom przelewów przypisanym do konta oraz metodzie autoryzacji aktualnie stosowanej przez Użytkownika.
Aplikacja posiada 5 minutowy czas ważności sesji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji zalecamy:

- Instalowanie Aplikacji mobilnej tylko z oficjalnych źródeł App Store.
- Instalację i regularną aktualizację oprogramowania antywirusowego na urządzeniu mobilnym.

Szczegółowe informacje dot. obsługi Aplikacji mobilnej znajdują się w instrukcji Użytkownika zamieszczonej na stronie www.eskok.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” dedykowanej SKOK posiadającej możliwość logowania poprzez Aplikację mobilną.

What’s New

Version 13

Nowa wersja zawiera poprawki optymalizacyjne, poprawiające stabilność oraz wydajność działania aplikacji.

Ratings and Reviews

3.8 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Damian525 ,

Prosta aplikacj

Aplikacja prosta lecz brakuje wielu funkcji względem konkurencji. Brak płatności Blikiem oraz zegarkiem.

App Privacy

The developer, Aplitt S.A., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Identifiers
  • Diagnostics
  • Other Data

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance