Zrzuty ekranu

Opis

Ta mobilna aplikacja do przeglądarki łączy w sobie najlepsze funkcje zarządzania zasobami IT NetSupport, instrukcje w klasie, bezpieczeństwo internetowe i narzędzia do ochrony studentów i jest przeznaczona do użytku w środowisku zarządzanym przez NetSupport *.

* Funkcja przeglądarki wymaga NetSupport DNA v4.70 i wyższych. Funkcja instrukcji Classroom wymaga NetSupport School v12 i wyższych.

Po uruchomieniu aplikacja skanuje urządzenie z systemem iOS w celu zebrania kluczowych informacji o stanie systemu i monitorowania aktywności online. Zebrane dane są dynamicznie przesyłane do lokalnego serwera NetSupport DNA Server, a następnie są dostępne do raportowania w ramach NetSupport DNA Management Console.

Aplikacja obsługuje również podstawowe narzędzia do zarządzania klasą NetSupport School, umożliwiając interakcję z uczniami w czasie rzeczywistym oraz wsparcie podczas lekcji. (tylko obsługa tabletu)

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem rozwiązań NetSupport, odwiedź naszą stronę internetową, na której możesz pobrać wymagane komponenty potrzebne do ukończenia instalacji NetSupport DNA i NetSupport School. Darmowe 30-dniowe testy dostępne.

Co nowego

Wersja 1.00.0005

Poprawki błędów i ulepszenia wydajności

Prywatność w aplikacji

Deweloper (NetSupport Ltd) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane, które są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone i zostać powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Dane kontaktowe
  • Historia wyszukiwa­nia
  • Historia przeglądania
  • Identyfika­tory
  • Dane użycia

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka