Screenshots

Description

Aplikacja mobilna PekaoBiznes24 dla firm i korporacji w Banku Pekao S.A. umożliwia w pełni transakcyjną obsługę rachunków firmy.

Zakres funkcji:
Część transakcyjna wymagająca logowania:
1. Rachunki bieżące, kredytowe, karty kredytowe: lista, salda, historia operacji, wyciągi
2. Przelewy krajowe, wewnętrzne, zdefiniowane, do ZUS, US, zlecenia stałe, przelewy na dowolny rachunek
3. Przelewy zagraniczne, SEPA
4. Moduł dealingowy: przelewy wewnętrzne walutowe z podglądem kursu wymiany
5. Lokaty: lista, otwieranie i zrywanie lokat, historia operacji
6. Doładowania telefonów
7. Historia zleceń
8. Obsługa wielopodpisu
9. Dostęp do wielu firm z poziomu jednej aplikacji
10. Spłata karty kredytowej

UWAGA! Możliwość zlecania operacji wymaga aktywacji aplikacji.

Część informacyjna dostępna bez konieczności aktywowania i bez logowania:
1. Informacje giełdowe: informacje ze spółek, notowania GPW, indeksów zagranicznych i surowców
2. Mapa z wyszukiwarką: oddziałów, bankomatów i punktów rabatowych dla posiadaczy kart Banku Pekao oraz placówek Domu Maklerskiego
3. Kursy walut z kalkulatorem
4. Aktualności z Banku Pekao S.A.
5. Nasza oferta: informacje o produktach Banku Pekao S.A.
6. Demo

Przetestuj „Demo” aby zapoznać się z częścią transakcyjną aplikacji.
Więcej informacji znajdziesz na
http://www.pekao.com.pl/mis/bankowosc_elektroniczna/mobile/

Bezpieczeństwo:
Część transakcyjna dostępna wyłącznie po zalogowaniu identyfikatorem i hasłem maskowanym. Zlecanie operacji wymaga akceptacji numerem PIN ustanawianym podczas aktywacji.
---------------------------------------------------
PekaoBiznes24 mobile application for small,medium and corporate enterprises in Bank Pekao SA provides fully transactional accounts service.

Functionality:
Transactional part available after logging:
1. Current accounts, credits and credit card accounts: list, balances, operation history, statements
2. Transfers: domestic, internal, predefined, to ZUS, Tax office, standing orders, transfers to any accounts
3. Foreign and SEPA transfers
4. Dealing module: internal currency transactions with exchange rate presentation
5. Deposits: list, opening and termination, operation history
6. Phone top-ups
7. Orders history
8. Multi-siganture support
9. Access to many companies via one application
10. Credit Card repayment

ATTENTION! The ability to perform operations requires activation of the application.

Informative part:
Available for all at once, after downloading the application and without activation
1. Stock information: information from companies, WSE, global exchanges and commodities quotations
2. Map with an option to locate: Bank and Brokerage House branches, ATMs and rebate points for Bank Pekao cardholders,
3. Exchange rates with calculator
4. Bank Pekao S.A. news
5. Our offer: information about Bank Pekao S.A. products
6. Demo

Test “Demo” to become familiar with transactional part of application.
You can find more information on http://www.pekao.com.pl/mis/bankowosc_elektroniczna/mobile/

Security:
Transactional part is available after logging. Operations that require authorization are secured by mobile PIN (established during activation).

What’s New

Version 2.7.7

Poprawki optymalizacyjne.
----------------------------
Optimization fixes.

Ratings and Reviews

2.4 out of 5
223 Ratings

223 Ratings

Tianistudio ,

Can't login at all

I can't login with my password - always receive "password incorrect". Plus tons of UI bugs. Don't you have at least one really good SW developer?

Klikacz ,

Potrzebny upgrade do iOS 12

Apka nie działa. Brak możliwości logowania.

tynsmo ,

iOS 12

Po aktualizacji do iOS 12 aplikacja przestała działać poprawnie. Klikniecie na logowanie uruchamia kursy walut. Potrzebna szybka aktualizacja. I logowanie przez touch ID to juz raczej standard w obecnych czasach.

Information

Provider
Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna
Size
30.5 MB
Category
Finance
Compatibility

Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English, Polish

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like