iPhone — zrzuty ekranu

Opis

Z aplikacją PeoPay masz szybki i wygodny dostęp do swoich produktów w Banku Pekao S.A., opłacisz rachunki, zapłacisz za zakupy, wypłacisz gotówkę BLIKiem, a nawet weźmiesz pożyczkę.

Nowa wersja aplikacji PeoPay to m.in.:
• dostęp do wszystkich posiadanych produktów i ich historii
• logowanie i zatwierdzanie operacji odciskiem palca, FaceID lub PIN-em
• dodawanie karty Banku Pekao do Apple Pay bezpośrednio z aplikacji
• przelewy natychmiastowe Express Elixir
• przelewy krajowe i zagraniczne oraz doładowania telefonu
• transakcje BLIK:
– przelewy na telefon
– szybkie i wygodne płatności w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, z możliwością skopiowania kodu BLIK do pamięci
– internetowe płatności bez konieczności ponownego użycia kodu
– wypłaty gotówki z bankomatów i terminali (cashback) z logo BLIK
– wpłaty gotówki we wpłatomatach z logo BLIK
• płacenie w Internecie przez skanowanie kodu QR
• oferta pożyczki gotówkowej oraz karty kredytowej „na klik”
• wymiana walut po preferencyjnych kursach (po udostępnieniu przez Doradcę w oddziale)
• procentowy lub kwotowy podgląd salda przed zalogowaniem
• obsługa rachunku indywidualnego i firmowego w jednej aplikacji
• wyszukiwarka w historii operacji, przelew z historii operacji i przelew zwrotny

Aplikacja PeoPay to również:
• zakładanie rachunków i wnioski o produkty z poziomu aplikacji
• podsumowania wydatków w podziale na kategorie
• płacenie w Internecie bezpośrednio z rachunków walutowych (jak kartą wielowalutową)
• kalendarz płatności zaplanowanych
• sprawdzenie historii operacji kont regularnych funduszy PekaoTFI
• zarządzanie kartami debetowymi do rachunków: aktywacja, nadawanie i zmiana PIN, zmiana limitów transakcyjnych, zablokowanie / odblokowanie / zastrzeżenie karty

Nie jesteś Klientem Pekao? Załóż konto przez selfie w PeoPay lub udaj się do oddziału.

W aplikacji jest możliwość zmiany języka na angielski lub ukraiński. Więcej informacji znajdziesz na www.pekao.com.pl

----------------------------------

With the PeoPay application you have quick and convenient access to your products at Bank Pekao S.A., you can pay bills, pay for purchases, withdraw cash with BLIK, and even take a loan.

New version of PeoPay app is e.g.:
• access to all accounts of the customer and their history
• transaction authorization with PIN, fingerprint, or FaceID
• adding your Bank Pekao card to Apple Pay directly from application
• instant transfers Express Elixir
• domestic transfers, foreign and telephone top-ups
• BLIK transactions:
– instant transfers directly to telephone number
– quick and convenient payments in stationery or internet stores, now also with the possibility to copy BLIK code to memory
– internet payments without the necessity to use code again
– cash withdrawals from ATMs and terminals (cashback) with BLIK logo
– cash deposit in ATMs with deposit option marked with BLIK logo
• internet payments with QR code scan
• cash loan and credit card offer with just a click
• currency exchange at preferential rates (access enabled by the Advisor)
• percentage or amount balance view before login
• individual and company bank account service in one application
• transaction history search, transfer directly from history of operations and return transfer

PeoPay application enable also:
• account opening and applying for products from the application level
• summary of expenses divided into categories
• internet payments directly from foreign-currency accounts (similar to multi-currency card payments)
• calendar of scheduled payments
• checking the history of operations of PekaoTFI fund regular accounts
• management of debit cards assigned to accounts: activation, PIN setting and changing, changing transaction limits, block / unblock / restrict the card

Are you not a Pekao client? Open account by selfie in PeoPay or go to the branch.
More information at www.pekao.com.pl

Co nowego

Wersja 3.40.1808

• nowa szata graficzna z prostą nawigacją
• wszystkie Twoje produkty widoczne od razu po zalogowaniu
• obsługa konta indywidualnego i firmowego w jednej aplikacji
• szybki przelew Express Elixir
• wnioski o dodatkowe produkty z poziomu aplikacji
• Pekao ID


• new design with friendly navigation
• all your products visible immediately after login
• individual and company account service in one application
• fast money transfer - Express Elixir
• applying for additional products available in application
• Pekao ID

• новий дизайн із дружньою навігацією
• всі ваші продукти видно відразу після входу
• обслуговування індивідуального та фірмового рахунку у одному додатку
• миттєві перекази Express Elixir
• Відкриття рахунків та доступ до інших продуктів у додатку
• Pekao ID

Oceny i recenzje

4.4 z 5
Ocen: 36.7 tys.

Ocen: 36.7 tys.

zuraaawski ,

Was great until iOS 13.

Everything was working perfectly but after updating to iOS 13 I can start a payment in the browser using Przelewy24 or in other app but then when I want to pay using PeoPay the app crashes. Previously I had everything filled in and it was super easy to pay for everything. Small bug that I hope can be fixed soon.

Odpowiedź dewelopera ,

Thank you for the feedback. We'll check it! Best regards, Bank Pekao S.A.

lvios ,

Outdated UI, BLIK doesn’t work

The UI is completely outdated, app doesn’t support devices with notch, months after they are on the market. Sending BLIK transfers is poor experience. Contact list do not even mention if your contact is setup for blik or not. It doesn’t recognize persons that are registered with proper phone number to BLIK as supported telling they will receive SMS with instructions how to receive the transferred amount. The SMS sent to the recipient doesn’t explain how to receive the money apart of suggesting to install and register to PeoPay. It points to PeoPay website which is outdated and redirects to some other Pekao mobile website. Registration on the recipient side is not possible if you’re not Pekao customer. This is totally against the concept of BLIK where easy transfers to phone numbers should be possible regardless of your Bank. Other banks can without issues provide a working solution, why Pekao is not capable as such a big player???

bart_bizi ,

Lack of notifications

Generally speaking I like the app. However one very important feature is missing - notifications about any event that are happening on my account e.g. incoming/ outgoing payments etc. This fact is even more frustrating while comparing the app with apps of your competition, on PL banking market(just to name a few PKO BP, mBank or T-Mobile Bankowe)

What are the chances of having it added to the application?

IMHO, when you add this functionality the application will be complete from user perspective and definitely can be considered as a contender to become a best bank app on PL market.

Informacje

Dostawca
Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna
Wielkość
91 MB
Kategoria
Finanse
Zgodność

Wymaga systemu iOS 11.0 lub nowszego. Zgodność z urządzeniami: iPhone, iPad oraz iPod touch.

Języki

Polski, Angielski, Ukraiński

Wiek
4+
Prawa autorskie
Cena
Gratis

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka