Portal Geostatystyczny 4+

Główny Urząd Statystyczny

Designed for iPad

    • 3.0 • 4 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Aplikacja do kartograficznej prezentacji danych GUS.

Portal Geostatystyczny (GEO.STAT) to dedykowana na urządzenia mobilne aplikacja pozwalająca na dostęp do informacji statystycznej udostępnianej przez Główny Urząd Statystyczny.

Aplikacja umożliwia:
• określenie bieżącej lokalizacji użytkownika,
• dostęp do popularnych statystyk we wskazanej lokalizacji,
• intuicyjny wybór lub wyszukanie tematów z zakresu aktualnych danych z Banku Danych Lokalnych (BDL),
• intuicyjny wybór parametrów kartogramów,
• wywołanie legendy mapy tematycznej,
• przyjazny wybór kompozycji mapowych,
• wyświetlenie danych podkładowych takich jak np. granice administracyjne,
• prezentację danych o rozmieszczeniu ludności w siatce kilometrowej (grid),
• prezentację usług danych przestrzennych w standardzie OGC WMS.Application for cartographic presentation of CSO data.

Portal Geostatystyczny (GEO.STAT) is a mobile application that gives access to statistical information provided by the Central Statistical Office of Poland.

The application gives possibility to:
• determine your current location,
• access popular statistics in a specified location,
• select or search for topics from the Local Data Bank (BDL) in an intuitive way,
• create customizable choropleth maps,
• view the thematic map's legend,
• customize the map composition,
• display background data such as administrative boundaries,
• present population distribution in a kilometer grid,
• present external Web Map Services (OGC WMS).

What’s New

Version 3.1.1

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

Poprawione wsparcie dla iOS 9
Poprawione zgłoszone błędy

Fixed support for iOS 9
Bugs fixed

Ratings and Reviews

3.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

App Privacy

The developer, Główny Urząd Statystyczny, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Tablice Rejestracyjne
Utilities
Kalkulator Wagi Metali
Utilities
EmiMaps
Utilities
VIDOS X
Utilities
Furgonetka - nadawanie paczek
Utilities
Moje Fortum
Utilities