Zrzuty ekranu

Opis

Aplikacja do kartograficznej prezentacji danych GUS.

Portal Geostatystyczny (GEO.STAT) to dedykowana na urządzenia mobilne aplikacja pozwalająca na dostęp do informacji statystycznej udostępnianej przez Główny Urząd Statystyczny.

Aplikacja umożliwia:
• określenie bieżącej lokalizacji użytkownika,
• dostęp do popularnych statystyk we wskazanej lokalizacji,
• intuicyjny wybór lub wyszukanie tematów z zakresu aktualnych danych z Banku Danych Lokalnych (BDL),
• intuicyjny wybór parametrów kartogramów,
• wywołanie legendy mapy tematycznej,
• przyjazny wybór kompozycji mapowych,
• wyświetlenie danych podkładowych takich jak np. granice administracyjne,
• prezentację danych o rozmieszczeniu ludności w siatce kilometrowej (grid),
• prezentację usług danych przestrzennych w standardzie OGC WMS.Application for cartographic presentation of CSO data.

Portal Geostatystyczny (GEO.STAT) is a mobile application that gives access to statistical information provided by the Central Statistical Office of Poland.

The application gives possibility to:
• determine your current location,
• access popular statistics in a specified location,
• select or search for topics from the Local Data Bank (BDL) in an intuitive way,
• create customizable choropleth maps,
• view the thematic map's legend,
• customize the map composition,
• display background data such as administrative boundaries,
• present population distribution in a kilometer grid,
• present external Web Map Services (OGC WMS).

Co nowego

Wersja 3.1.1

Poprawione wsparcie dla iOS 9
Poprawione zgłoszone błędy

Fixed support for iOS 9
Bugs fixed

Oceny i recenzje

5.0 z 5
1 ocena

1 ocena

Informacje

Dostawca
G?�wny Urz?d Statystyczny
Wielkość
55 MB
Kategoria
Narzędzia
Zgodność

Wymaga systemu iOS 7.0 lub nowszego. Zgodność z urządzeniami: iPhone, iPad oraz iPod touch.

Języki

Polski, Angielski

Wiek
4+
Prawa autorskie
Cena
Gratis

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka