iPhone — zrzuty ekranu

Opis

Oficjalna aplikacja Ministerstwa Zdrowia do zdalnego monitoringu pacjentów chorych na Covid-19 w izolacji domowej.Aplikacja służąca zdalnej diagnostyce pacjentów działająca w połączeniu z pulsoksymetrem. Aplikacja Domowa Opieka Medyczna odczytuje dane dotyczące pomiaru tętna i saturacji pacjenta z pulsoksymetru dodatkowo pacjent samodzielnie uzupełnia ankietę o inne parametry i przesyła je do systemu.O objęciu pacjenta zdalną opieką lekarską decyduje lekarz POZ. Dostęp do aplikacji otrzymują pacjenci poprzez przekazany SMS. Pulsoksymetr będzie udostępniony pacjentowi i dostarczony pod wskazany adres.Aplikacja Domowa Opieka Medyczna sprawia, że leczenie Covid-19 w warunkach domowych staje się bezpieczniejsze. Dzięki stałemu monitoringowi pacjenta, a także możliwości przeprowadzenia zdalnej konsultacji, lekarz może natychmiast podjąć decyzję o wysłaniu zespołu ratowniczego, co przyspieszy konieczną hospitalizację pacjenta.

Co nowego

Wersja 2.1.9

- Dodanie ankiet satysfakcji dla programu Opaska medyczna
- Dodanie funkcjonalności wywołania pomiaru na żądanie opaską medyczną
- Dodanie możliwości zmiany częstotliwości pomiaru dla programu Opaska Medyczna
- Skrócenie czasu badania stetoskopem z 20 na 12 sekund
- Poprawa błędów oraz optymalizacja działania aplikacji

Oceny i recenzje

2,5 z 5
Ocen: 25

Ocen: 25

zofioldz81 ,

Słabizna

Aplikacja co 3 godziny przypomina o dokonaniu pomiarów. Dane te są zapisywane nie wiadomo gdzie, nie ma potem wglądu i możliwości porównania swoich wcześniejszych wyników. Szkoda, że aplikacji nie można rozszerzyć na pozostałych domowników. Także bieda. Jest bo jest.

Nuśka1 ,

Super

Aplikacja bardzo przydatna. Możliwość sprawdzenia wcześniejszych pomiarów w historii. Pomiary co 5 godzin.
Szybka reakcja, kiedy wyniki były złe- konsultacja telefoniczna z lekarzem.

Laseczek29 ,

Po uruchomieniu każą podać kod tylko zapomnieli napisać jak go wygenerować.

Wraz z urządzeniem otrzymuje 2 ulotki żeby pobrać apke. Pobieram i ta Polska ministerstwa nigdzie nie piszą jak uruchomić. To takie typowe w Polsce.

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Ministerstwo Zdrowia) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane, które są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone i zostać powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Zdrowie i sprawność
  • Dane kontaktowe

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka