Screenshots

Description

Mikołów w twoim telefonie
Mikolow on your smartphone

Aplikacja SIP Mikołów zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru Gminy Mikołów.
Umożliwia ona:
• zgłaszanie uwag do przestrzeni publicznej
• oznaczanie miejsc godnych polecenia
• wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej, działek ewidencyjnych, punktów adresowych
• dodawanie zdefiniowanych usług WMS
• rejestrowanie trasy wraz z jej zapisem do formatu KML
• udostępnianie swojej lokalizacji na portalach społecznościowych
• wskazywanie punktu na podstawie współrzędnych
• pomiary długości lub powierzchni na mapie

Uwaga:
Używanie GPS działającego w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.

The SIP Mikolow application provides access to data and spatial services from the Mikolow Commune.
It allows:
• reporting comments to public space
• marking places worth recommending
• searching for points of interest, registration plots, address points
• adding defined WMS services
• recording the route along with its recording in KML format
• sharing your location on social networks
• point display based on coordinates
• length or surface measurements on the map

Disclaimer:
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

What’s New

Version 3.2

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

App Privacy

The developer, GISPartner Sp. z o.o., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like