iPhone — zrzuty ekranu

Opis

Capture ideas and collaborate together in real time! Designed alongside musicians and artists Soundtrap Capture, by Spotify, is a collaborative app for on-the-go music capture, songwriting and creation.

Sketch ideas by using Soundtrap Capture to record, layer, edit and share beats and songs whenever inspiration strikes. Invite friends, music makers and your collaborators by sharing links over messaging apps, email or social media, easily and intuitively.

Music is everywhere. Capture it!

Soundtrap Capture Features:

• Record music, write songs, and sample sounds on the go, online or offline.
• Layer recordings, instrumentals and vocals over one another to sketch out songs.
• Invite and connect with your collaborators by simply sharing a link to your project.
• Keep the creative momentum by listening, quickly recording and layering together with your collaborators.
• Import your existing projects and audio files; m4a, mp3 and wav.
• Never lose your ideas, all projects are backed up to the cloud.

Terms of Use: https://www.soundtrap.com/legal/terms/creator/world
Terms of Use US: https://www.soundtrap.com/legal/terms/creator/us

Co nowego

Wersja 1.2.6

Bug fixes and improvements

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Spotify Ltd.) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane, które są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone i zostać powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Położenie
  • Dane kontaktowe
  • Dane użytkownika
  • Identyfika­tory
  • Dane użycia

Dane, które nie są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone, ale nie są powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Diagnostyka

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka