iPhone Screenshots

Description

Uwaga Słuchowa to wielofunkcyjny produkt, na który składają się między innymi nowoczesne technologie multimedialne i specjalistyczne oprogramowanie, pozwalające terapeucie na postawienie trafnej diagnozy i przeprowadzenie skutecznej terapii opartej na założeniach metody prof. Alfreda Tomatisa. Stacjonarne i mobilne urządzenia wchodzące w skład tego produktu ułatwiają pracę terapeuty i zwiększają efektywność jego działań z korzyścią dla pacjentów.
Sprzęt Uwaga Słuchowa odznacza się technologiczną innowacyjnością i ergonomią użytkowania. Umożliwia zastosowanie oryginalnych zaleceń prof. Alfreda Tomatisa w formie innowacyjnego rozwiązania cyfrowego. Dodatkowo produkt jest uzupełniony przez profesjonalne wsparcie merytoryczne i techniczne dla użytkownika, a także indywidualny program szkolenia opracowany przez specjalistę w zakresie metody prof. A. Tomatisa, z którego może skorzystać każdy terapeuta. Zapewnia to bezpieczne użytkowanie sprzętu i oprogramowania zarówno w domu, jak i w gabinecie.
Uwaga Słuchowa jest wyrobem medycznym – spełnia wszystkie wymogi europejskiej dyrektywy 93/42/EWG dla wyrobów medycznych ISO 13485 (polski odpowiednik). Jest także certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA.
Uwaga Słuchowa zajmuje pozycję lidera na rynku produktów do terapii metodą prof. A. Tomatisa.

Produkt w wersji mobilnej posiada następujące funkcje:
- odtwarzanie standardowych i przefiltrowanych plików audio,
- ustawianie głośności dla słuchawek powietrznych i kostnych,
- tworzenie listy utworów,
- wizualizacja postępu pracy (% realizacji),
- funkcje sterujące, takie jak: play / stop / restart pracy,
- odbieranie plików muzycznych z urządzenia stacjonarnego za pośrednictwem WiFi,
- wysyłanie informacji o przebiegu sesji terapeutycznej przez WiFi.


The AUDITORY ATTENTION is a multi-function product, which consists of inter alia, modern multimedia technology combined with compatible software that allows the therapist to conduct an effective diagnosis and therapy.

The AUDITORY ATTENTION equipment meets the requirements of the European Medical Device Directive 93/42/EEC (Polish ISO 13485 equivalent), and as a medical device, it guarantees safety. The product is certified by Polish Center for Testing and Certification Join-Stock Company (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.).

The AUDITORY ATTENTION equipment offers technological advancement, excellent ergonomics combined with consistent professional support for the therapist. The combination of stationary and mobile devices offered by the product facilitates the work of the therapist and usefulness for the patient. The individual training program that is part of the product has been based on the proven and effective method of Professor Alfred Tomatis. The training program ensures safe practice at both home and in the clinic, making the AUDITORY ATTENTION product a market leader for Tomatis method when used in the home environment. Auditory Attantion is proven to be the most innovative and mobile solution on the market which provide prof. A Tomatis effect by full frequency spectrum without any compression and very high-level performance.


The AUDITORY ATTENTION mobile device offers the following functions:
•playing of standard and filtered audio files
•headphone volume settings for both air and bone conduction
•ability to create a list of compositions
•visual display of the composition progress (% of completion)
•control functions such as: go / stop / restart work
•ability to receive music files via WiFi from the stationary device
•sending information via WiFi about the progress of a therapy session

What’s New

Version 1.2

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

UI Improvements.

App Privacy

The developer, Nowa Era Sp. z o.o., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like