WG Mobilne 4+

Poznan Supercomputing and Networking Center

    • 4,3 • Ocen: 6
    • Gratis

iPhone — zrzuty ekranu

Opis

Aplikacja mobilna eDWIN Wirtualne Gospodarstwo umożliwia każdemu użytkownikowi na zarządzanie swoimi polami oraz związanymi z nimi zabiegami. Posiada moduł ułatwiający podejmowanie decyzji związanych z reagowaniem na zagrożenie szkodnikiem. W widokach meteorologicznych znajdują się dane w pobliżu danego pola oraz przypisana prognoza pogody. Użytkownik może zgłosić zagrożenie na swoim polu i uzyskać poradę od doradcy.

Aplikacja mobilna jest częścią e-usługi Wirtualne Gospodarstwo realizowanej w ramach projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie: https://www.edwin.gov.pl/informacje-o-projekcie

Co nowego

Wersja 1.2304.17

Dodano funkcje archiwizacji pól, obsługę nowego sezonu i wiele poprawek dot. zgłoszonych błędów

Oceny i recenzje

4,3 z 5
Ocen: 6

Ocen: 6

Rolnica ,

Super

Nic mi tak nie ułatwiało prognoz i analiz jak ta apka.

kotlinex ,

Bardzo dobry kierunek

Cieszę się że takie aplikacje jak ta zaczynaja pojawiać się na rynku. Powodzenia w rozwoju!

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Poznan Supercomputing and Networking Center) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane, które są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone i zostać powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Dane kontaktowe
  • Dane użytkownika
  • Identyfika­tory

Dane, które nie są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone, ale nie są powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Diagnostyka

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Więcej od tego dewelopera

Produktywność
Produktywność
Produktywność
Wiadomości
Wiadomości
Wiadomości

Podobna muzyka

Produktywność
Produktywność
Produktywność
Produktywność
Produktywność
Produktywność