Screenshots

Description

Aplikacja wroSIP mobile zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru powiatu wrocławskiego. Jest to mobilna wersja internetowego serwisu map wroSIP, budowanego w oparciu o "Porozumienie w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP" zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Gminami : Czernicą, Długołęką, Jordanowem Śląskim, Kątami Wrocławskimi, Kobierzycami, Mietkowem, Siechnicami, Sobótką i Żórawiną.
Aplikacja umożliwia:
•wybór kompozycji mapowych, poprzez włączenie warstw zgrupowanych w modułach tematycznych oraz zmianę przeźroczystości warstw,
•swobodne nawigowanie na mapie ( przesuwanie, powiększanie, pomniejszanie widoku),
•nawigowanie do aktualnej pozycji,
•wyszukiwanie i lokalizację obiektów, mi. in. poprzez adres, numer działki ewidencyjnej,
•dodawanie zdefiniowanych usług WMS,
•pomiar odległości i powierzchni,
•rejestrowanie aktualnej pozycji wraz z przesłaniem adresu URL do widoku mapy za pomocą poczty elektronicznej,
•rejestrowanie trasy wraz z jej zapisem do formatu KML

Uwaga:
Używanie GPS działającego w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.


wroSIP mobile application provides the access to data and spatial services of Wrocław County. It is a mobile version of the Internet map service wroSIP. It has been built on the basis of “Agreement for common implementation of Geographic Information System for Wrocław County, wroSIP” signed by County and communes: : Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka and Żórawina.
Application provides:
•Managing map modules by enabling thematic data layers grouped into thematic modules and changing layer’s transparency,
•Free navigation within map (pan, zoom in, zoom out),
•Navigating and searching for features, i.e. by address, parcel’s number,
•Adding previously defined WMS services
•Tools for measuring distance and area,
•Registering user’s current location with the option of sending a URL address to this location via e-mail,
•Registering route and saving it in KML format


Disclaimer:
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

What’s New

Version 3.1

Nowy wygląd

New layout

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

xmby ,

Wreszcie!

Dobra robota. Coraz czesciej klasyczne systemy gis trafiaja do urzadzen mobilnych. Perspektywiczny kierunek rozwoju.

App Privacy

The developer, GISPartner Sp. z o.o., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Information

Provider
GISPartner Sp. z o.o.
Size
55.2 MB
Category
Navigation
Compatibility

Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English, Polish

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like