iPhone — zrzuty ekranu

Opis

The yeedi App is a mobile App designed for yeedi robot products. It supports the specified robot products in the yeedi cleaning robot family. You may control the robot via the App and view more data that cannot be displayed on the traditional remote control.
Easily unlock more features by connecting to yeedi App:
• Keep track of the cleaning process at any time: Know the cleaning path at a glance
• Start cleaning immediately via remote scheduling: Clean your home while you are in the office
• Check the remaining service life of consumables: Keep track of the usage of the side brush and main brush at a glance
• Adjust the water flow level at your fingertips (applicable to models with a mopping function): Increase flow level for rough ground, decrease for smooth ones, leave no trace of water stains
• One-click upgrade of robot firmware (applicable to models with an OTA remote upgrade function): Experience cutting-edge features right away
• Online consultation for timely troubleshooting: Thoughtful customer service ready to help you at any time

Co nowego

Wersja 1.2.2

Bug fixes and enhancements.

Oceny i recenzje

4,0 z 5
Ocen: 2

Ocen: 2

Sarnaman ,

Please update!

After the newest app update I can’t access my robot, please fix it! Another thing would be great to add possibility to set schedule with edge cleaning, please consider it. After fixing the app I will change my rating.

Suveroo ,

All is great but - language !

Hi ! Yeedi K650 is great but Please, include Polish language in app !! Many users in Poland need it. Thank You !

Prywatność w aplikacji

Deweloper (YEEDI TECHNOLOGY LIMITED) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane, które są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone i zostać powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Identyfika­tory

Dane, które nie są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone, ale nie są powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Identyfika­tory
  • Dane użycia
  • Diagnostyka

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Podobna muzyka