ZF Projekt budowlany 2022 4+

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

Zaprojektowano dla iPada

    • 5,0 • Ocen: 4
    • Gratis

Zrzuty ekranu

Opis

Aplikacja zawiera tekst jednolity rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego uwzględniający:

ZF2015 dotyczy tekstu jednolitego rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r.
ZF2020 dotyczy tekstu rozporządzenia z dnia 11 września 2020
ZF2021 uwzględnia miany rozporządzenia z dnia 11 września 2020
ZF2022 uwzględnia zmiany rozporządzenia z dnia 11 września 2020, w tym ostatnią z listopada 2021

W celu ułatwienia korzystania z tekstu jednolitego, w spisie treści wprowadzona została informacja o nowych brzmieniach przepisów w danym rozdziale. Dodatkowo nowe przepisy zostały oznaczone w tekście kolorowymi czcionkami.

Tekst jednolity został opracowany przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w oparciu o zasady techniki legislacyjnej dotyczące redagowania tekstów prawnych i zawiera m.in. przypisy odnoszące się do dat wejścia w życie poszczególnych zmian przepisów.

Aplikacja umożliwia szybki dostęp do przepisów. Posiada przejrzysty spis treści i interface pozwalające na łatwe poruszanie się po poszczególnych rozdziałach oraz możliwość prostego wyszukiwania pojęć zawartych w przepisach.
Ponadto aplikacja zawiera informację na temat profilu działalności Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki.

Aplikacja zapewnia wysoki komfort użytkowania dla wszystkich profesjonalistów w obszarze budownictwa i daje nową jakość pracy z przepisami Warunków technicznych dla budynków.
Aplikacja umożliwia również pracę w trybie offline.

Aplikacja posiada następujące funkcjonalności:

- przeglądanie spisu treści;
- przeglądanie przepisów w podziale na rozdziały;
- proste wyszukiwanie pojęć zawartych w przepisach rozdziałów;
- zaznaczanie i kopiowanie wybranego fragmentu tekstu;
- możliwość zgłoszenia do SNB problemów związanych ze stosowaniem przepisów.

Co nowego

Wersja 2.1.4

Aktualizacja treści przepisów

Oceny i recenzje

5,0 z 5
Ocen: 4

Ocen: 4

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane nie są gromadzone

Deweloper nie gromadzi żadnych danych z tej aplikacji.

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka

Biznes
Biznes
Biznes
Finanse
Finanse
Biznes