Screenshots

Description

Palmiye pusula uygulaması ile hizmetinizdeyiz.

Bilgi hangi mevzuat düzenlemesinde? (Nerede?)
Bilginin kapsamında mıyım? (Kime?)
Bilgiyi nasıl uygulayacağım? (Nasıl?)
Bilgiyi tam olarak ne ifade ediyor? (Ne?)

BİLGİ AVCILIĞI

200 karakterlik akıllı telefon hatırlatmaları;

* Mevzuat değişiklikleri,

* İçtihat değişikleri,

* Haftalık Kamu İhale Kurumu Uyuşmazlık Karar Örnekleri,

* Sayıştay Karar Örnekleri,

SİSTEMATİK BİLGİLENDİRMELER

180 karakter ile bilgi notuna yönlendirme linki;

* Mevzuat değişikliği hakkında özet bilgilendirme,

* Yayımlanan rehber, yönerge hakkında bilgilendirme,

* Uzman görüşü veya makale yönlendirmeleri,

Kamu Mali Yönetimi

* Resmi Gazete değişiklikleri,

* Maliye Bakanlığı (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan rehber, genelge, broşür

* Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan stratejik yönetime ilişkin bilgiler,

* İç kontrole ilişkin iyi uygulama örnekleri,

* Kamu mali yönetimine ilişkin yayımlanan yeni makaleler, görüşler…

İhale Mevzuatı

* Resmi Gazete değişiklikleri,

* Kamu İhale Kurumundan güncel uyuşmazlık karar örnekleri,

* Kamu ihalelerine yönelik önemli yargı kararları,

* İhale suçlarına yönelik önemli Yargıtay Kararları,

* İhalelere yönelik önemli makaleler

Kamu Personel Mevzuatı

* Resmi Gazete değişiklikleri,

* Devlet Personel Başkanlığının güncel görüşleri,

* Maliye ve İçişleri Bakanlığı tarafından verilen görüşler, genelgeler,

* Personel mevzuatına ilişkin önemli yargı kararları

Kamu Denetim Mevzuatı

* Resmi Gazete değişiklikleri,

* Sayıştay Genel Kurul Kararları ile Temyiz Kurulu Kararları

* Denetim Rehberleri

* İç denetim mevzuatı değişikleri

* Mülkiye teftiş kurulu rehberleri

Diğer

* Vergi özelgeleri

* İçişleri Bakanlığı görüşleri

* Kalkınma Bakanlığı rehberleri

* Kamuyu ilgilendiren genel ve görüşler

Bilgi Değirmeni

* Güncel mevzuat değişiklerinden kısa bilgilendirmeler

* Dönemsel bilgi hatırlatmaları

* Dönemsel uyarılar

* Kritik içtihat uyarıları

İçtihat Pusulası

* Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarından seçme bilgilendirmeler

* Belediyelere yönelik içtihadı birleştirme kararları

* Kamu İhale Kurumu uyuşmazlık kararları

Makale Harmanı

* Kamu maliyesi, hukuku, yargılaması ve denetimi üzerine makaleler

* Kamu kurumlarının elektronik makaleleri, Sayıştay Dergisi, Adalet Dergisi, Maliye Dergisi

Mevzuat Blogları

* Yarım sayfalık mevzuat bilgilendirmeleri

* Mevzuat tartışma alanı,

* Kullanıcıların kısa yazı yazarak, deneyim kazanma ve ücret kazanma imkanı

Elektronik Mevzuat Kitapları

* Kamu maliyesi, hukuku, yargılaması ve denetimi üzerine e-kitaplar

* Kamu kurumlarının elektronik kitaplar

Mevzuat Sunumları

* Kamu maliyesi, hukuku, yargılaması ve denetimi üzerine sunumlar

What’s New

Version 1.2

Bu uygulama Apple tarafından en son Apple imzalama sertifikasını kullanmak üzere güncellendi.

Performans iyileştirmeleri yapıldı.

App Privacy

The developer, kenan KELES, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like