API mBank 4+

API Bank a.d. Beograd

Разработано для iPhone

    • 2,2 • Оценок: 5
    • Бесплатно

Снимки экрана (iPhone)

Описание

API mBank – Jednostavno i uvek dostupno

Naša mobilna aplikacija ima novo ime - API mBank!

API mBank Vam je ubek dostupna 24/7, sa svih meridijana sveta!

Dobro je znati da sada možete komforno, jednostavo i bezbedno da obavljate sve bankarske transakcije.

Jedino što Vam je potrebno je mobilni telefon.

Izdvajamo neke od funkcionalnosti i značajnih prednosti korišćenja API mBank mobilne aplikacije:

• Brzo i komforno obavljanje svih finansijskih transakcija
• Pregled stanja na tekućim i štednim računima
• Transakcije po svim računima i to po nižim naknadama
• Jednostavno konvertovanje valuta i uvid u kursne liste
• Jednostavno obavljanje menjačkih poslova
• Kreiranje šablona za račune koje plaćate svakog meseca
• Prebacivanje finansijskih sredstava izmedju dinarskih tekućih računa u banci
• Prebacivanje sredstava između deviznih računa bez konverzije valute,
• Uvid u stanje po karticama

Možete postati korisnik nove API mBank mobilne aplikacije posetom našim ekspoziturama: Beograd, Balkanska 2 i Novi Sad, Narodnog fronta 12 (kontakt telefon: +381 11 395 2265).

API mBank – Simple and always available

Our mobile application has a new name - API mBank!

API mBank is available 24/7, in every corner of the world!

It is good to know that you can now perform all banking transactions comfortably, simply and securely. All you need is a mobile phone.

There are some of the features and benefits of using the API mBank mobile app:

• Performing all financial transactions quickly and comfortably
• Balance overview for current and savings accounts
• Transactions on all accounts with lower fees
• Simple conversion of currency and overview of conversion rate lists
• Simple currency exchange
• Creating templates for monthly payment of bills
• Transferring funds between dinar current accounts at the bank
• Transferring funds between foreign currency accounts without converting currencies,
• Card balance overview

You can become a user of the new API mBank mobile app by visiting us at: Belgrade, 2 Balkanska and Novi Sad, 12 Narodnog fronta (telephone number: +381 11 395 2265).

Что нового

Версия 1.0.2

API mBank – Simple and always available

The application is available 365/24/7, in all meridians of the world!

We highlight available functionality below:

• Transactions between all accounts, with lower fees
• Currency exchange operations, at better exchange rates
• Transferring funds between Dinar current accounts at the bank
• Transferring funds between FX accounts without currency conversion


API mBank – Jednostavno i uvek dostupno

Naša mobilna aplikacija ima novo ime - API mBank!

Aplikacija je dostupna 365/24/7, sa svih meridijana sveta!

Izdvajamo neke od dostupnih funkcionalnosti:

• Transakcije po svim računima i to po nižim naknadama
• Obavljanje menjačkih poslova po povoljnijem kursu
• Prebacivanje finansijskih sredstava izmedju dinarskih tekućih računa u banci
• Prebacivanje sredstava između deviznih računa bez konverzije valute

Оценки и отзывы

2,2 из 5
Оценок: 5

Оценок: 5

Пинчук ,

Very simple for 2022

Please add version for iPhone 12

Конфиденциальность приложения

Разработчик API Bank a.d. Beograd не сообщил Apple о своей политике конфиденциальности и используемых им способах обработки данных. Подробные сведения доступны в политике конфиденциальности разработчика.

Нет сведений

Разработчик будет обязан предоставить сведения о конфиденциальности при отправке следующего обновления приложения.

Вам может понравиться

Финансы
Финансы
Финансы
Финансы
Финансы
Финансы