Снимки экрана (iPhone)

Описание

Энэхүү тоглоом нь 15 үе бүхий байшин барих аппликейшн юм. Тоглогч нь үе бүрийн даалгаварт харгалзуулан шаардлагатай багаж хэрэгсэл, аюулгүй ажиллагааны хувцас хэрэгслүүдийг сонгож даалгаврыг гүйцэтгэнэ. Өргийн өрөх явцад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгааг аппликейшн үе бүрт өгнө.
Залуус, хүүхдүүдийн сонирхолыг татах тоглоомоор дамжуулан ХАБЭА-н зааварчилгаа олгох, ажил мэргэжлийн чиг баримжааг олгож ирээдүйд гарч болзошгүй ослоос сэрэмжлүүлэх зорилготой юм.
ХБНГУ, Швейцарийн Холбооны Улс, Австрали Улсын Засгийн газрын санхүүжилтээр Монгол Улсын Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын Яам (ХНХЯ) болон Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн (ГОУХАН) хамтран хэрэгжүүлж буй “Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол сургалт” төслийн санхүүжилтээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн (ХАБЭА) мэдлэгийг олон нийт, нэн ялангуяа залууст хүргэн, гарч болзошгүй ослоос сэргийлэх зорилгоор Монголын Барилгачдын Нэгдсэн Холбоотой хамтран энэхүү аппликейшныг бүтээлээ.

Информация

Провайдер
Shoovdor Gungaa
Размер
172.6 МБ
Категория
Образование
Совместимость

Требуется iOS 7.0 и новее. Совместимо с iPhone, iPad и iPod touch.

Языки

английский

Возраст
12+
Часто/очень часто встречающиеся сцены мультипликационного или фэнтезийного насилия
Редко/умеренно встречающиеся материалы, вызывающие ужас или страх
Copyright
Цена
Бесплатно

Поддерживается

  • Семейный доступ

    С помощью семейного доступа приложением смогут пользоваться до шести участников «Семьи».

Вам может понравиться