Снимки экрана (iPhone)

Описание

Twój biznes na wyciągnięcie ręki.

Teraz możesz być w stałym kontakcie ze swoimi Konsultantkami i na bieżąco sprawdzać ich osiągnięcia. Pobierz aplikację, zaloguj się wpisując swój numer Konsultantki i hasło i zarządzaj swoim biznesem gdzie i kiedy zechcesz.
W aplikacji dostępne są dwa moduły: My Business & Programy.

My Business
Ten moduł pomoże Ci w łatwy i przejrzysty sposób śledzić sprzedaż Twojego zespołu i postępy Konsultantek z Twojej Grupy. Wyświetli również bazę wszystkich Twoich Konsultantek, skatalogowaną np. po aktualnym statusie czy dacie rozpoczęcia współpracy.

Programy
Ten moduł zapewnia stały dostęp do bazy Programu „Konsultantka Gwiazda”. Dzięki czemu możesz sprawdzać aktywność i postępy swoich Konsultantek oraz motywować je do pracy. Aplikacja dostępna jest w języku polskim i rosyjskim, wyłącznie dla Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych Mary Kay Polska.


Теперь Ваш бизнес всегда доступен.

Сейчас Вы можете постоянно быть в контакте со своими Консультантами и в любой момент проверить их достижения. Скачайте программу, войдите в нее, введя свой номер Консультанта и пароль, и управляйте своим бизнесом, когда и откуда хотите.
В программе есть два модуля: myBusiness & Программы.

myBusiness
Этот модуль поможет Вам легко и просто следить за продажами Вашей Команды и достижениями Консультантов из Вашей Группы. Он также покажет базу всех Ваших Консультантов, рассортированную, например, по настоящему статусу или дате начала сотрудничества.

Программы
Этот модуль обеспечивает постоянный доступ к базе программы «Звездный Консультант». Благодаря чему Вы можете в любой момент проверить активность и достижения своих Консультантов, а также мотивировать их.

Программа работает на польском и русском языке, ею могут пользоваться только Независимые Консультанты по Красоте Mary Kay Poland.

Что нового

Версия 2.0.1

- Napraw w myCustomers;
- Napraw w SMS;
- Napraw w Kalendarzu;
- Drobne zmiany.

Конфиденциальность приложения

Разработчик Mary Kay CJSC не сообщил Apple о своей политике конфиденциальности и используемых им способах обработки данных. Подробные сведения доступны в политике конфиденциальности разработчика.

Нет сведений

Разработчик будет обязан предоставить сведения о конфиденциальности при отправке следующего обновления приложения.

Поддерживается

  • Семейный доступ

    С помощью семейного доступа приложением смогут пользоваться до шести участников «Семьи».

Другие приложения этого разработчика

Вам может понравиться