Pozyczka Pieniedzy 4+

Pozyczkapieniedzy

    • 5.0 • 2 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

Informacje o produkcie
Ubiegając się o pożyczkę można otrzymać od 300 zł do 3000 zł na okres od 10 do 30 dni
Pożyczki udzielane są obywatelom Polski w wieku od 21 do 75 lat.
Stopa oprocentowania kredytu to — odsetki kapitałowe w wysokoṡci 9% w stosunku rocznym (stopa stała).
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta - jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania –jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym, zaznaczona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów.

Inne koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść z powodu z umową
jest to opłata Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie 0,01 zł.

Reprezentatywny przykład: 
Opłata rejestracyjna - 0,01 zł; całkowita kwota pożyczki - 1000 zł; czas obowiązywania umowy - 30 dni; oprocentowanie - 9%; opłata przygotowawcza - 0%; prowizja - 154,93 zł; odsetki kapitałowe - 7,4 zł; całkowita kwota do zapłaty - 1162,33 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - 523,51%

Refinansowanie pożyczki, opóźnienie w spłacie pożyczki, wezwanie do spłaty.
 
Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pożyczki refinansującej. Refinansowanie następuje po uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę odpowiedniej kwoty za skorzystanie z usługi uzależnionej od kwoty pożyczki refinansowanej oraz terminu na który ma być dokonane refinansowanie. Pełen koszt refinansowania dostępny jest po zalogowaniu do Strefy Klienta.

Szybko:
Otrzymasz szybką pożyczkę online w tym samym dniu, kiedy został złożony wniosek na aplikacje! Środki zostaną przekazane na Twoje konto bankowe tego samego dnia! Złóż wniosek o pożyczkę teraz!
Łatwo:
Aby szybko pożyczyć środki online, Państwo muszȩ tylko pobrać aplikację POŻYCZKAPIENIĘDZY, wypełnić formularz wniosku niezbędnymi informacjami, numerem dowodu osobistego oraz numerem konta bankowego. Proces zatwierdzania pożyczki online trwa średnio 30 minut, po czym otrzymasz wiadomość SMS ze statusem online-pożyczki, dalej zatwierdzone szybkie niezabezpieczone środki zostaną wysłane na Twoje konto bankowe.
POŻYCZKA PIENIĘDZY to internetowy serwis pożyczek niezabezpieczonych na wszelkie pilne potrzeby od 300 zł. do 3 000 zł. na okres od 10 do 30 dni oraz szybkie wpłacenie środków na konto bankowe tego samego dnia.
Pożyczkodawcą jest spółka POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 00006863, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, NIP 5272813240, REGON 367797959. POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o. o. działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
Dane osobowe: 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przyznania pożyczki i realizacji umowy pożyczki jest Pożyczkodawca: POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 00006863. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody na działania marketingowe, a także w związku z realizacją umowy pożyczki, dane Pożyczkobiorcy będą ujawniane upoważnionym do ich przetwarzania partnerom biznesowym Pożyczkodawcy. 
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: info@pozyczkapieniedzy.com
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy - Prawo Polskie.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

App Privacy

The developer, Pozyczkapieniedzy, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance