Снимки экрана (iPhone)

Описание

С приложението TBI Bank можеш да погасяваш вноската по заема си без да посещаваш офис, да следиш и управляваш кредита си, да отлoжиш вноска, както и да намалиш стойността й и да взимаш пари при нужда само с няколко докосвания.

Лесно и удобно
* Свали приложението и го активирай за минути като качиш снимки на личната си карта и си направиш селфи
* Плащай вноските си лесно, удобно и напълно онлайн
* Отложи плащане като заявиш „Кредитна ваканция“ или намали размера на вноската си
* Следи финансите и кредитите си в реално време и се наслаждавай на своите покупки
* Бъди модерен и различен като си поръчаш уникалната TBI Neon дебитна карта, с най-добри условия на българския пазара. Можеш да я вземеш безплатно през приложението
Нашите колеги са насреща, готови да ти съдействат по всяко време - 24/7, в чата в приложението


Искаш да научиш повече за нас? Посети нашия сайт на на www.tbibank.bg
Последвай ни и в социалните мрежи
https://www.facebook.com/tbibank.bg/
https://www.instagram.com/tbibank.bg/


--------------------------------------------------------------


With the TBI Bank App you can repay the instalment on your loan without visiting the branch, monitor and manage your loan, postpone or decrease your upcoming instalment and get cash with a few simple steps.

Easy and convenient/ We make it easy for you
* Activate the app in a few minutes, just upload photos of your ID card and one selfie
* Repay your loan easily and simply: no queues, no paperwork, no fees
* Postpone payment by requesting a "Credit Vacation" or decrease your monthly instalment
* Track your finances and loans in real time and enjoy to your purchases
* Be modern and different by ordering our unique TBI Neon debit card, with the best conditions in Bulgaria, which you can do for free through the app
* Our colleagues are available, ready to assist you at any time - 24/7, in the chat inside of the app


Follow us
https://www.facebook.com/tbibank.bg/
https://www.instagram.com/tbibank.bg/

Что нового

Версия 1.39.328

С тази версия добавяме нова функционалност, с която ти даваме възможност да поръчаш своята безплатна TBI Neon дебитна карта и да откриеш сметка изцяло онлайн, без посещение в клон на банката. Също така, ще можеш бързо и лесно да захраниш своята TBI Neon дебитна карта.

---------------

Ability to order your free TBI Neon debit card and open an account entirely online, without visiting a bank branch. You will also be able to quickly and easily top up your TBI Neon debit card

Оценки и отзывы

5,0 из 5
Оценок: 9

Оценок: 9

Gdv1985 ,

Приложението е супер

За минути си погасих вноската, много съм доволна

Конфиденциальность приложения

Разработчик TBI Bank EAD указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться так, как описано ниже. Подробные сведения доступны в политике конфиденциальности разработчика.

Связанные с пользова­телем данные

Может вестись сбор следующих данных, которые связаны с личностью пользователя:

  • Финансовая информация
  • Контактные данные
  • Пользова­тель­ский контент
  • Идентифика­торы

Не связанные с пользова­телем данные

Может вестись сбор следующих данных, которые не связаны с личностью пользователя:

  • Финансовая информация
  • Данные об использова­нии
  • Диагностика

Конфиденциальные данные могут использоваться по-разному в зависимости от вашего возраста, задействованных функций или других факторов. Подробнее

Поддерживается

  • Семейный доступ

    С помощью семейного доступа приложением смогут пользоваться до шести участников «Семьи».

Вам может понравиться