Screenshots

Description

Ứng dụng giải bài tập Hóa Học lớp 6 đến lớp 12 cả Cơ Bản và Nâng Cao. Không cần kết nối internet. Nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa được ban hành bởi Bộ Giáo Dục nhằm hỗ trợ cho Học sinh đang học tập. Hoàn toàn miễn phí 100% phục vụ lợi ích vì cộng đồng, vì giáo dục và đào tạo nước nhà .

Chức năng chính
* Không cần kết nối internet
* Giải bài tập Hóa Học lớp 6 đến lớp 12
* Có đủ bài giải Nâng Cao và Cơ Bản
* Đánh dấu yêu thích
* Chia sẻ cùng mọi người

Ngoài ra, chúng tôi luôn cập nhật dữ liệu và nâng cấp chất lượng ứng dụng “Giải Hóa Học”, Nếu bạn có các ý kiến đóng góp, xin mời gửi email cho chúng tôi.

App Privacy

The developer, Bui Ngoc Ha, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like