iPhone Screenshots

Description

Traffic Wales brings you the latest updates and camera images from Wales' motorways and major trunk roads in this free, bilingual app.View latest disruptions and spread the word by sharing traffic alerts and pictures with your contacts. Save your favourite journeys and set notifications to check the traffic before you travel. Use the SOS feature to report incidents or to call for help if you break down but cannot reach an emergency telephone.This app covers roads managed by the Welsh Government (Wales’ motorways and major A-roads). Local roads are managed by local authorities. Trunk road and motorway information for England is provided up to approx. 20 miles from the Wales/England border and is sourced from Highways England.
 


Remember: do not use your mobile phone while driving. This app is designed for use before you travel.
 


Traffic Wales is the Welsh Government’s traffic information service delivered by the South Wales Trunk Road Agent and North & Mid Wales Trunk Road Agent.Mae Traffig Cymru'n rhoi'r wybodaeth a'r lluniau camera diweddaraf i chi o draffyrdd a chefnffyrdd Cymru ar yr ap dwyieithog hwn yn rhad ac am ddim.Gallwch weld y tagfeydd diweddaraf a dweud wrth bawb trwy rannu newyddion a lluniau o draffig gyda'ch cysylltiadau. Cadwch eich hoff siwrneiau gan osod hysbysiad i wirio'r traffig cyn i chi gychwyn. Defnyddiwch y nodwedd SOS i adrodd am ddigwyddiadau neu i alw am gymorth os yw'ch cerbyd yn torri a'ch bod yn methu cyrraedd ffôn argyfwng. Mae'r ap hwn ar gyfer ffyrdd a reolir gan Lywodraeth Cymru (traffyrdd a chefnffyrdd Cymru). Awdurdodau lleol sy'n rheoli ffyrdd lleol. Mae gwybodaeth am briffyrdd a thraffyrdd yn Lloegr ar gael ar gyfer hyd at 20 milltir y tu hwnt i'r ffin rhwng Cymru a Lloegr ac yn cael ei darparu gan Highways England.Cofiwch: peidiwch â defnyddio'ch ffôn symudol wrth yrru. Mae'r ap hwn i'w ddefnyddio cyn i chi deithio.Traffig Cymru yw gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru a reolir gan Asiant Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) ac Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (NMWTRA).

What’s New

Version 2.5

Updated data source for headlines screen.
Ffynhonnell data wedi'i diweddaru ar gyfer sgrin penawdau.

Information

Provider
Welsh Government
Size
12.7 MB
Category
Travel
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
4+
Location
This app may use your location even when it isn't open, which can decrease battery life.
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like