Gulahallan hárjehusat 4+

Statped Apps

    • Free

Screenshots

Description

----Sámegillii----
Gulahallan hárjehusat App heive bures olbmuide geain lea giellaoahpaheami oktavuođas dárbu doarjagii doabaovdáneapmái ja doabahuksemii. Appii sáhttá heivehit individuálalaččat – e.e. bidjat iežat sániid, govaid ja jietnafiillaid. Diet sáhttá movttiidahttit, ja oaidnit ávkki hárjehallamis

Appa sisdoallu
• Appa sisttisdoallá 112 gova oktan čálalaš sániiguin ja jienaiguin
• Sáhtát bidjat sisa / válljet iežat válljejuvvon govaid

Pedagogalaš geavaheapmi
Gulahallan hárjehusat sáhttá leat veahkkin fuobmát strategiijaid sátnemobiliseremis.
Appa ulbmil lea:
- aktiviseret semanttalaš oktavuođaid sániid gaska
- buoridit iešbirgenstrategiijaid sániid dadjamis
- buoridit persovnna iešbirgejumi/iešheanalašvuođa
- buoridit gulahallan gálggaid ja dainna lágiin álkibut fáhtet sániid
- buoridit sosiála ovttastallama iešguđetlágan birrasiin

Vállje Hárjehusat dahje Válljejuvvon govat

Hárjehusat
112 gova appas maiguin sáhtát hárjehallat:
- Ságastallan
- Sáni álgu
- Olles cealkka
- Olles sátni

Válljejuvvon govat
Govat maid leat ieš válljen ja maiguin háliidat eanet hárjehallat

Lasit iežat govaid/jienaid
Dás sáhtát ieš:
- Govvet
- Báddet jiena
- Viežžat gova appas (112 gova)
- Viežžat gova fillas


Sámi earenomáš doarjja/SEAD - Statped 2019
Sámediggi lea juolludan ruđaid čađahit dán prošeavtta.----Norsk----
En nordsamisk App for personer med språk- og talevansker som f.eks. afasi.
Gulahallan hárjehusat App kan anvendes av personer som har behov for støtte i begrepsutvikling og dannelse av begreper i språkopplæringssammenheng. I Appen kan det legges inn individuelle tilpasninger – som bl.a. sette inn egne ord, bilder og lydfiler. Dette kan bidra til motivasjon, og oppleve nytte av å øve.

Innehold i Appen
• Appen inneholder 112 bilder med skriftlige ord og lyder
• Kan legge inn/velge egne utvalgte ord

Pedagogisk bruk
Gulahallan hárjehusat App kan være til hjelp med å finne strategier for ordmobilisering.
Målet med appen er:
- aktivisere og skape semantiske forbindelser mellom ord
- skape selvhjelpsstrategier ved benevning av ord
- øke personens selvstendighet
- øke kommunikative ferdigheter og dermed få lettere tilgang til ord
- øke sosial samhandling i ulike settinger

Velg Hárjehusat (Øvinger) eller Válljejuvvon govat (Utvalgte bilder):

Hárjehusat (Øvinger)
112 bilder i appen som du kan øve med:
- Ságastallan (Samtale)
- Sáni álgu (Første del av ordet)
- Olles cealkka (Hele setningen)
- Olles sátni (Hele ordet)
-
Válljejuvvon govat (Utvalgte bilder)
Bilder du selv har valgt og ønsker å øve videre

Lasit iežat govaid/jienaid (Legg til egne bilder/lyder)
Her kan du selv:
- Ta bilde
- Ta opp lydfil
- Hente bilde fra appen (112 bilder)
- Hente bilde fra fil


Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) - Statped 2019
Sametinget har bevilget midler til å gjennomføre dette prosjektet.

What’s New

Version 2.0

Guovdageainnu ja Kárášjoga suopmanat.

App Privacy

The developer, Statped Apps, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Music
Education
Education
Books
Education
Education

You Might Also Like

Health & Fitness
Health & Fitness
Medical
Medical
Health & Fitness
Health & Fitness