Screenshots

Description

I ABC-klubben, Diamantjakten får man träna ordavkodning, ordkunskap, språklära och läshastighet. En del barn känner nog igen bilderna och övningarna från skolan. ABC-klubben är ett väl spritt läromedel i läs- och skrivinlärning för förskoleklass–årskurs 3.
ABC-klubben består av barnen Asta, Bea och Cesar. I appen ber de spelaren om hjälp med att samla diamanter. Diamanterna som spelaren samlar ihop byts in mot pusselbitar som behövs för att lösa pusslet i klubbrummet.

Appen är indelad i fem övningstyper med fem nivåer som ökar i progression.

Appen innehåller:
- Lyssna & läs. Här tränas ordavkodning. Barnet lyssnar, läser och väljer rätt ord.
- Hitta ordet. Här tränas synonymer, motsatsord och sammansatta ord.
- Vokal & konsonant. Här tränas på att särskilja vokaler från konsonanter.
- Ordklasser. Här tränas ordförståelse och ordklasserna adjektiv, substantiv och verb.
- Ordjakt. Här tränas ordförståelse och läshastighet.

© 2020 Natur & Kultur, Stockholm

Projektledare: Eva Postrup

Idé och produktionsledare: Åsa Böhme/Happie

Utvecklare: Extransit

Grafisk form: Kari Wahlström/KariDesign
Illustrationer: Catharina Nygård

Röst: Elisabet Carlsson

Barnröster: Filippa, Ingrid och Sture

Jingel: Johan Eckman

Ljudstudio: Natur & Kultur

Ljudeffekter: Visuellt Ljud/www.freesfx.co.uk/www.soundbible.com

Läseböckerna om ABC-klubben är skrivna av Mats Wänblad.

What’s New

Version 1.0.3

Ikon-fix 2.

App Privacy

The developer, Natur & Kultur, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

Education
Education
Education
Education
Education
Education

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education