Skärmavbilder

Beskrivning

Riskbedömning, daglig tillsyn och incidentrapportering i din mobil eller surfplatta.

Add safety är ett digitalt verktyg för checklistor, incidentrapportering, förbättringsförslag och ärende/åtgärdshantering. Add safety består av en app för den dagliga användningen och en molnbaserad administrationsdel.


CHECKLISTOR MED AVVIKELSEHANTERING
Med Add safety får du ett dynamiskt och flexibelt verktyg för checklistor till riskbedömningar, skyddsronder, besiktningar och daglig tillsyn. Skapa egna checklistor eller välj bland förslagen baserade på er verksamhet.

INCIDENTRAPPORTERING
Rapportera incidenter, observationer och olycksfall direkt från mobilen eller surfplattan.

ÄRENDE OCH ÅTGÄRDSHANTERING
Skapa en eller flera åtgärdspunkter kopplade till specifik person och avvikelse eller incident. Automatisk notis går ut till den som fått åtgärden tilldelad på sig.

PÅMINNELSENOTIS
Möjlighet att med automatik skicka ut en notis till telefonerna så användarna av appen på ett vänligt sätt blir påminda om att skicka in checklistan. Både innehållet i meddelandet och tidpunkten det ska skickas kan du ställa in i admin. Även vilka som ska få och vilka som inte ska få meddelandet går att ställa in.

DELADE DOKUMENT
Dela ständigt uppdaterade områdeskartor, kontaktinfo, besiktningar och övrig information som rör arbetsplatsen. Via vår integration med Microsoft One drive delar du nödvändig information till arbetsplatser, fordon och maskiner.

SÄKERHETSRUTINER
Med tydliga säkerhetsrutiner säkerställer du ett löpande förbättringsarbete med arbetsplatsens säkerhet och arbetsmiljö.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Ett förebyggande underhåll med anpassade checklistor för daglig tillsyn säkerställer driftsäkerhet och att fel och brister upptäcks i ett tidigt skede.

ANVÄNDARVÄNLIG
Add safety kombinerar den senaste tekniken med ett användarvänligt gränssnitt.

ISO och AMV
Använd Add safety som stöd i ert arbete med ISO certifieringar samt efterlevnad av Arbetsmiljöverkets krav och föreskrifter.

Nyheter

Version 2.0.1

Till denna version har Add safetys design omarbetats för att ge en trivsam och behaglig upplevelse samt ett gränssnitt som är enkelt och okomplicerat att förstå.

Möjlighet att rapportera maskintimmar och trippmätarställning.

Synkronisering av ny data har förbättrats.

Förenklad klienthantering för konsulter och koncerner.

Appintegritet

Utvecklaren Add Sweden AB har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Du kanske också gillar