Skärmavbilder

Beskrivning

Akut kirurgi 2017
e-version 2.3

Behandlingsprogram för akutmottagningar inom Stockholms Läns Landsting 2017.

Detta behandlingsprogram gavs ut senast för fyra års sedan och den nya versionen fullföljer med en gedigen omarbetning en lång tradition för att ge aktuella riktlinjer för akut kirurgi till alla som arbetar inom Stockholms läns landsting och Visby lasarett.

Programmet är avsett som stöd i den akuta handläggningen av patienter på våra akutmottagningar. Det är angeläget att sjukhusen har gemensamma diagnostiska kriterier och att utredning och behandling sker enligt moderna vetenskapliga principer. Avdelning Somatisk specialistvård, enheten Vårdgivarstöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har stött arbetet med behandlingsprogrammet. För innehåll i handboken ansvarar författarna.

Detta behandlingsprogram om akut kirurgi har godkänts av Stockholms medicinska råd (SMR 2016). Riktlinjerna bygger på evidens och bästa kliniska praxis för diagnostik och behandling inom akut kirurgi.

Stockholm, februari 2017

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Inga-Lena Nilsson
Spesak i kirurgi
Ordförande i specialitetsrådet i kirurgi

Nyheter

Version 2.3

Den här appen har uppdaterats av Apple för användning av Apples senaste signeringscertifikat.

Anpassning till senaste iOS-uppdatering. Dessutom uppsnabbning av sökning och hämtning av text.

Betyg och recensioner

5,0 av 5
6 betyg

6 betyg

Appintegritet

Utvecklaren Robert Branstrom har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar