Skärmavbilder

Beskrivning

Är du trött på att behöva ha en app för varje nyhetsleverantör eller tidning du vill läsa? Vill du bestämma själv vilka källor, kategorier och språk du vill ha i ditt flöde? Med möjligheten att ändra sekundsnabbt och så ofta du vill?
Då är Ansofy appen för dig. Genom att använda Ansofy får du tillgång till nyheter både från när och fjärran, sorterade i källor och kategorier och med möjligheten att blanda alla dina språk i samma flöde.
Ansofy-funktioner:
Min tidning: Skapa din egen unika tidning genom att välja och kombinera engelska och svenska nyhetsflöden från 100+ tidningar. Du kan vidare anpassa din tidning till att bara inkludera artiklar från kategorier av ditt intresse.
Dataintegritet: Vi bryr oss om din dataintegritet. Ansofy är väldigt strikt med att enbart spara så få uppgifter från dig som vi behöver för att kunna leverera Ansofy till dig.

Hos oss är allt läsarstyrt. Vi följer inte dina rörelser på nätet och vet inte vad du väljer att läsa. Intentionen är att vi hjälper dig att bygga ditt eget personifierade flöde i din enhet. ”Du – inte vi” är vårt fokus
Vår första lansering har artiklar från hela världen, för närvarande på svenska och engelska.
Både nyhetskällor och andra språk kommer att läggas till och uppdateras kontinuerligt. Ett Världsnyhetsflöde, med de mest omskrivna dagliga nyheter i världen, fritt från ”Fake News” är under uppbyggnad.
Appen är gratis. Ladda ner och njut.
---------------------------------------------------------------------------

Do you want to save time and be able to quickly see what is happening in the world? Are you tired of having to have an app for every news provider or newspaper you want to read? Do you want to decide for yourself which sources, categories, and languages you want in your feed? With the ability to change it in seconds, and as often as you like?
Then Ansofy is the app for you. Ansofy gives you access to news from both near and far, sorted by sources and categories and with the ability to mix all of your languages in the same feed.
Ansofy features:
My Newspaper: Create your own unique news feeds by selecting and combining English and Swedish articles from 100+ newspapers. You can further customize your own newspaper to include only articles from categories of your interest.
Data integrity: We care about your data integrity. Ansofy is very strict about only saving the smallest possible amount of information from you that we need to be able to deliver Ansofy to you. We won’t collect or sell your data.
With us, everything is reader controlled. We do not follow your movements online and do not know what you choose to read. The intention is that we help you build your own personalized flow in your unit. "You - not us" is our focus.
Our first launch has articles from all over the world, currently in Swedish and English. Both news sources and other languages will be added and updated continuously. A Top World News Feed, free from "Fake News", is under construction.
The app is free, download and enjoy.

Nyheter

Version 1.0.4

- Update and improve perfomance for Ansofy.
- Fix some serious bug.

Betyg och recensioner

4.9 av 5
9 betyg

9 betyg

Sultana1968 ,

Great looking app

I love that i can create my very own feed!!!
Great and simple design.

Anton Wickman ,

Vilken smidig app

Ansofy har varit ett väldigt tidseffektivt sätt för mig att läsa nyheter som intresserar mig personligen. 5/5 ger jag denna app // Anton

JohanLindqvist ,

Get your own news feed direct

Easy to use and and configure for your own personal news feed.

Information

Leverantör
Ansofy AB
Storlek
39.5 MB
Kategori
News
Kompatibilitet

Kräver iOS 9.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Språk

engelska

Ålder
4+
Copyright
Pris
Gratis

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Du kanske också gillar