iPhone Screenshots

Description

BMI-Hjälpen är avsedd att vara ett hjälpmedel för alla föräldrar. Allt fler barn blir överviktiga på grund av att de rör sig för lite, dåliga matvanor, mm. Det har också visat sig att föräldrar ofta ej i tid ser att barnen blir överviktiga. Med appen ges möjlighet att följa hur barn växer. Genom jämförelse med statistiska resultat kan man tidigt få en fingervisning om ett barns BMI är på väg att bli högt. Då kan man ta kontakt med vården för vidare utredning. Appen ger hänvisningar och tips, men ej medicinska råd.

What’s New

Version 1.0

Den här uppdateringen är signerad med Apples senaste signeringscertifikat. Inga nya funktioner ingår.

Ratings and Reviews

3.5 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

App Privacy

The developer, Erik Axelsson, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like