Screenshots

Description

Bo sin språk-app er utviklet for å nå alle som har et ønske om å forbedre språket sitt, og er utviklet av en logoped.

Det er viktig med hyppige treningsekvenser for å få til automatisering av språklydene, denne nødvendige mengdetreningen ønsker vi å gjøre motiverende. Vi ønsker å nå flest mulig, slik at alle som trenger språklyd trening kan få muligheten uten ventetid, eller bor på steder som ikke har denne kompetansen. Bo sin språk-app er ikke en erstatning for fagpersonell som logopeder, audiologer eller lærere, men et supplement.

Øvelsene er enkle og vi vil nå de som ønsker å jobbe med:

* Enkel lyd trening som for eksempel R, T, P
* Artikulasjon av ord og større ordforråd
* Lytting på lyder for dren barn, de med cochleaimplantat, for de med hørselstap og de med høreapparat
* Språkskadete etter ulykke eller sykdom som slag, Parkinson
* Dyslektikere
* Sammensatte lærevansker (eks ADHD, Autisme og Asberger)
* Funksjonshemmede, multifunksjonshemmede
* Leppe- kjeve- ganespaltede
* Tospråklige
* Generell språkutvikling i forhold til å øke ordforrådet, grammatikk og uttale på en gøy måte – i prinsippet alle barn i småskole og barnehage

Bo sin språk-app rettet for de mellom 3-16 år, men innholdet kan brukes av alle barn og voksne som har enkel eller kompleks språkproblematikk.

What’s New

Version 1.1

Denne appen er oppdatert av Apple og bruker nå det nyeste Apple-sertifikatet for signering.

iPad support.
Bug fixes and improvements.

App Privacy

The developer, Smart learning by MASE, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like