Bosch Levelling Remote App 4+

Robert Bosch Power Tools GmbH

    • 2,8 • 4 betyg
    • Gratis

iPhone-skärmavbilder

Beskrivning

Med appen Bosch Levelling Remote kan du enkelt styra Bosch GCL 2-50 C/CG Professional kombilaser, Bosch GLL 3-80 C/CG Professional linjelaser och Bosch GRL 600 CHV Professional rotationslaser från din smarttelefon via Bluetooth.
Med hjälp av appen styr du laserinstrumentet bekvämt utan att behöva röra det. Därigenom ökar du produktiviteten och effektiviteten hos dina dagliga nivelleringsuppgifter.

Huvudfunktioner vid användning av GCL eller GLL:
- Styrning Laser: Standby-läge, påslagning och avstängning av mottagarläge, val av driftsätt
- Power Control: Inställning av laserstyrkan för optimal synlighet och energibesparing
- Styrning RM 3: Motoriserad injustering av laserlinjen i tre olika hastigheter (RM 3 skall vara ansluten till GCL 2-50 C / CG Professional resp. GLL 3-80 C / CG Professional)
- Statusvisning av batteristatus och ytterligare informationer
- CAL guard (endast GLL 3-80 C / CG Professional): Visar om enhetens noggrannhet bör kontrolleras på grund av yttre inverkan (fysisk inverkan, temperaturinverkningar) eller på grund av överskridandet av det rekommenderade kalibreringskontrollintervallet.

Huvudfunktioner vid användning av GRL (beroende på enhet och driftläge):
- Viloläge: försätt din enhet i viloläge för att spara energi
- Lutningsinställning: justera axelns lutning
- Stötvarning: slå på/stäng av varningsfunktionen
- Partiell projektion: justera den partiella projektionen
- Linje- och punktfunktion: välj linje-/punktfunktion
- v/min: välj hastigheten för rotationsdrift
- Lodstrålefunktion neråt: aktivera lodstrålefunktionen neråt
- Profiler: spara upp till tio profiler med aktuella inställningar
- uCAL: kontrollera precisionen hos din rotationslaser och korrigera direkt
- Knapplås: lås och lås upp din rotationslaser bekvämt via appen för att förhindra obehörig åtkomst

Nyheter

Version 1.7.2

In our latest version of "Levelling Remote" we made minor improvements.
We are very pleased about constructive feedback and improvement suggestions for our application. Simply contact us via app.support@de.bosch.com and let us know if you have any wishes or problems – we are happy to help you!

Betyg och recensioner

2,8 av 5
4 betyg

4 betyg

Doolfen ,

Bluetooth är på

Men det går ej att koppla samman
GRL 600 CHV med min IPHONE 11
Otroligt tröttsamt.

Svar från utvecklaren ,

Hi,
thank you for your comment. Please contact our app support app.support@bosch.com so we can find a way to help you.

Appintegritet

Utvecklaren Robert Bosch Power Tools GmbH har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Mer från den här utvecklaren

Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Näringsliv

Du kanske också gillar

Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet