iPhone-skärmavbilder

Beskrivning

Det är vanligt förekommande att hjärnskakningar sker i idrotter så som ishockey, amerikansk fotboll och ridsport. Rehabilitering efter en hjärnskakning är viktig för att undvika bestående men.
BrainSafe är ett verktyg, baseras på SCAT och den senaste forskningen, där man steg för steg säkerställer att individen återgår till aktivitet först när hen är fullständigt återställd.
Det utmanande med hjärnskakningar är att reducering av symptomen inte alltid ligger i paritet med hjärnans rehabilitering, detta gör att många individer återgår till aktivitet innan deras skada är helt rehabiliterad. Detta är något som BrainSafe hjälper er från att undvika.

Medicinsk disclaimer:
Innehåll som publiceras eller tillhandahålles av Brainsafe i appen utgör ett komplement till den medicinska rådgivningen som vårdgivaren ger och är inte avsett att användas i stället för en läkares bedömning, diagnos eller behandling för någon sjukdom. Användning av appen är endast ett komplement till den gängse vården, och är avsett som ett hjälpmedel för vårdgivare att tillhandahålla effektiv vård till sina patienter. Brainsafe bär inte i något avseende ansvar som vårdgivare.

Nyheter

Version 1.2.1

Force update och fixat buggar

Appintegritet

Utvecklaren Brainsafe har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data som är kopplade till dig

Följande data kan komma att samlas in och kopplas till din identitet:

  • Kontakt­information

Data som inte kopplas till dig

Följande data kan samlas in men den kopplas inte till din identitet:

  • Hälsa och motion
  • Kontakt­information
  • Användar­innehåll

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Du kanske också gillar