Skärmavbilder

Beskrivning

Byva är ett verktyg som förenklar besiktningsprocessen, från beställning till garantibesiktning.

Som besiktningsman kan du snabbt fylla i information och anteckna fel, samtidigt som du har dokument bredvid dina anteckningar. Rör dig fritt på fältet utan att bära med dig pärmar med papper, och har du inte internet för tillfället funkar appen genom ett smart offline-läge.

Protokollet sparas som ett utkast och när du är redo kan du i ett steg generera protokoll efter branschstandarder.

Byva är skapat för besiktningsmän och förenklar hantering av garantitider, avhjälpande av fel, närvaro, utlåtanden, sändlistor och övriga steg som tidigare krävt manuellt arbete. Byva gör hela besiktningen digital.

Dokument samlas på en plats i projektet, tillgängligt för alla. Entreprenören kan direkt börja åtgärda anmärkningar, och beställaren kan följa hela processen, och på så vis ha full insyn i projektet.

För alla deltagare innebär det en plats för all information. Rollen för personen i projektet styr vad den kan se, ändra och göra. När det uppstår ändringar är det enkelt att hantera och dela relevanta dokument med rätt deltagare.

Om någon deltagare i projektet lämnar eller ersätts faller inte information mellan stolarna. Allt sparas i molnet och nästa person kan enkelt ta vid, läsa på om projektet, se alla händelser och vilka uppgifter den har.

Nyheter

Version 21.10.1

I denna uppdatering introducerar vi Mallar. Med Mallar skapar du egna återanvändbara formuleringar för din dokumentation. Om information ändras, till exempel ett datum, uppdateras dokumentationen med den nya informationen, tillsammans med dina egna formuleringar.

Om en egen mall inte finns används en standardmall. Standardmallen är skapad efter branschstandard, tillsammans med besiktningsmän.

Tillsammans med Mallar introducerar vi realtids förhandsgranskning. Du behöver inte längre lämna en sida för att förhandsgranska protokollet, nu kan du se hur slutresultatet i dokumentationen kommer se ut samtidigt som du fyller i information.

Fler uppdateringar:

* Förbättring: Information om Tidigare besiktningar, Avhjälpande av fel och Utlåtande fylls nu i för en Besiktning. Informationen följer med till relevanta protokoll inom besiktningen.
* Förbättring: Information om Entreprenadhandlingar fylls nu i för en Entreprenad. Informationen följer med till relevanta protokoll inom entreprenaden.
* Förbättring: Bilagor utan Fel och brister visas nu under E (13) i Utlåtandet.
* Förbättring: Uppdaterad lista på arbetsområden.
* Förbättring: Fel och brister som markerats som Avhjälps ej markeras tydligare i dokumentation för att visa att inget behöver åtgärdas.
* Förbättring: Ändrad formatering för Särskild varugaranti för att tydligare visa att det är separata garantitider.
* Förbättringar: Genomfört ändringar för att fungera bättre med iOS 15.
* Buggfix: Utlåtande i Efterbesiktning hänvisade ibland till fel bilagor, nu hänvisar Utlåtande endast till aktuella bilagor för besiktningen.

Betyg och recensioner

5,0 av 5
3 betyg

3 betyg

Appintegritet

Utvecklaren Byva AB har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data som är kopplade till dig

Följande data kan komma att samlas in och kopplas till din identitet:

  • Kontakt­information
  • Användar­innehåll
  • Identifierare

Data som inte kopplas till dig

Följande data kan samlas in men den kopplas inte till din identitet:

  • Diagnostik

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Du kanske också gillar