iPad-skärmavbilder

Beskrivning

Dagboken är en app som är tänkt att användas av barn i särskolan för att göra enkla dagboksinlägg bestående av text och bild. Dessa kan sedan skickas till barnens vårdnadshavare med tanken att inläggen kan tjäna som ett stöd för att underlättat för barn och föräldrar att kommunicera kring barnens skoldag.

Dagboken! är utvecklad av projektet Touch AT, www.touch-at.se, som drivs av forskare vid Institutionerna för Data- och informationsteknologi och Tillämpad IT vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola i nära samarbete med särskolan.

Nyheter

Version 1.0.1

Förbättrad datalagring.

Betyg och recensioner

1.0 av 5
1 betyg

1 betyg

Appintegritet

Utvecklaren Olof Torgersson har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar