iPhone-skärmavbilder

Beskrivning

DBT Självhjälp & Dagbokskort appen lär ut färdigheter som hjälper dig att hantera överväldigande känslor, bryta destruktiva beteenden, utveckla hälsosamma relationer, vara mer fokuserad på nuet och öka din livskvalitet.
Oförmågan att acceptera och stå ut med känslor är en del av kärnan i de flesta destruktiva beteendena, så genom att träna färdigheter som hjälper dig hantera dessa känslor istället för att agera på dem så kan du undvika både de negativa konsekvenserna av dina beteenden men även minska det känslomässiga lidandet.
Appen innehåller detaljerade beskrivningar, övningstips och en rational baserad på färdigheter som används i Dialektisk beteendeterapi och som har visat sig vara effektiva på att hjälpa människor med en variation av svårigheter – särskilt på grund av sitt fokus på att lära människor effektiva färdigheter.
Färdigheterna är uppdelade i sex moduler: Medveten närvaro, relationsfärdigheter, känsloreglering, stå ut (coping), validering och problemlösning. Appens funktioner är designade för att stärka inlärning och öka tillgängligheten till färdigheterna. Till varje färdighetsmodul ingår flera övningsformulär där du kan dokumentera när du övat eller använder specifika färdigheter i en mängd situationer.
Dagbokskortet hjälper dig registrera de målbeteenden du vill förändra, dina känslor och också de färdigheter du tränar eller använder på daglig basis. Detta ger en djupare förståelse för dina återkommande mönster av känslor och beteenden såväl som din utveckling och hur du använder mer gynnsamma färdigheter i ditt liv.
Funktioner:
- Färdigheter: Omfattande teoriavsnitt där du lär dig om känslor, relationer och beteenden samt hur du påverkar dessa. Här hittar du modulerna medveten närvaro, reglera känslor, hantera relationer, stå ut (med känslor), validering och problemlösning. Här hittar du även färdighetsbeskrivningar med rational och förslag på hur du kan göra i praktiken.
- Öva på: Övningsformulär inom varje modul. Du kan exempelvis göra din egen beteendeanalys genom att använda övningsformuläret kedjeanalys.
- Färdighetslistor och krislistor: Möjlighet till att göra personliga färdighetslistor och krislistor.
- Kris: Lägg till krisnummer, foto och krislistor.
- Dagbokskort: Registrera känslor, beteenden och färdigheter genom att använd dagbokskortet.
- Dela: Skicka dina övningsblanketter eller dagbokskort via mejl, exempelvis till en terapeut.
- Påminnelse/kalender: Registrera, få påminnelser och överblick över aktuella händelser.
- Hälsa: Skapa och registrera och följ olika hälsoparametrar som du önskar följa som exempelvis vikt, sömn och hjärtrytm.
- Medicinering: Registrera och få överblick över din medicinering.
- Välmåendeformulär: Registrera och följ ditt välmående över tid.
- Diagram: Titta på diagram på olika data från dagbokskort och välmåendeformulär.
- Dagbok: Registrera kommentarer, livshändelser och insikter som du vill komma ihåg.
- Säkerhet: Använd PIN-kod om du önskar.
- Notiser: Notiser skapas om du glömmer att fylla i ditt dagbokskort.
- Språk: Svenska och Engelska.
Appen kommer hjälpa dig att:
- Utveckla större förståelse för hur tankar, känslor, fysiologi och beteende påverkar varandra.
- Bygga och hantera hälsosamma balanserade relationer och utveckla verktyg för effektiv kommunikation.
- Stå ut med överväldigande känslor utan att agera impulsivt.
- Använda effektiva färdigheter för att identifiera, hantera och reglera känslor.
- Förändra beteenden för att öka de positiva känslorna i ditt liv.
- Öka din medvetna närvaro och utveckla din uppmärksamhet och koncentrationsförmåga.
DBT Självhjälp & Dagbokskort är inte avsedd att fungera som substitut för psykologisk rådgivning eller medicinsk diagnos eller behandling.

DBT Självhjälp & Dagbokskort är optimerad för iOS8 och senare versioner.

Nyheter

Version 1.0.1

Buggfixar och förbättringar.

Information

Leverantör
Psykolog- och lakartjanst i Karlshamn AB
Storlek
14.1 MB
Kategori
Health & Fitness
Kompatibilitet

Kräver iOS 8.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Språk

engelska

Ålder
Åldersgräns 4+
Copyright
© 2003 - 2012 by Lisa Dietz
Pris
Gratis
Köp inuti app
  1. DBT månadsabonnemang 11,00 kr

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar