iPhone-skärmavbilder

Beskrivning

Dopinglistan innehåller en lista på läkemedel och deras dopingklass. Du kan söka med fritext eller skanna streckkoden på läkemedlets förpackning. Listan visar eventuella förbud eller restriktioner för alla läkemedel som har klassats enligt Riksidrottsförbundets Röd-Gröna lista. Appen hämtar automatiskt nytt data när det finns tillgängligt och sparar detta på telefonen för att det ska gå att söka på läkemedel utan krav på internetanslutning.

Nyheter

Version 1.0.4

Apple har uppdaterat den här appen för att visa appsymbolen för Apple Watch.

Appintegritet

Utvecklaren Tall Guru AB har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar