Skärmavbilder

Beskrivning

Välkommen till ”Ett bättre Lilla Edet”, Lilla Edets kommuns digitala system för felanmälan och synpunkter kring våra offentliga utemiljöer. Denna app är ett verktyg som gör det möjligt för dig att påverka vår kommun genom att du snabbt och enkelt kan rapportera in fel på saker som behöver åtgärdas eller om du uppmärksammar möjliga förbättringsåtgärder i vår offentliga miljö.

Du kan enkelt göra en rapportering av till exempel hål i gatan, nedfallna träd, trasig gatubelysning, brister på lekplatser, fulla papperskorgar och mycket annat. Du kan även bifoga ett foto på det du vill felanmäla. Ditt ärende skickas sedan automatiskt till vårt ärendehanteringssystem.

Du som anmälare kan välja att få återkoppling via e-post. På så sätt kan du följa ärendets gång från det att anmälan mottagits till att den åtgärdats.

Tack för att du laddar ner denna app och hjälper oss att förbättra vår kommun. Dina ögon betyder mycket för oss!

Appintegritet

Utvecklaren Lilla Edet har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Du kanske också gillar