Ett bättre Lilla Edet 4+

Lilla Edet

Designad för iPad

    • Gratis

Skärmavbilder

Beskrivning

Välkommen till ”Ett bättre Lilla Edet”, Lilla Edets kommuns digitala system för felanmälan och synpunkter kring våra offentliga utemiljöer. Denna app är ett verktyg som gör det möjligt för dig att påverka vår kommun genom att du snabbt och enkelt kan rapportera in fel på saker som behöver åtgärdas eller om du uppmärksammar möjliga förbättringsåtgärder i vår offentliga miljö.

Du kan enkelt göra en rapportering av till exempel hål i gatan, nedfallna träd, trasig gatubelysning, brister på lekplatser, fulla papperskorgar och mycket annat. Du kan även bifoga ett foto på det du vill felanmäla. Ditt ärende skickas sedan automatiskt till vårt ärendehanteringssystem.

Du som anmälare kan välja att få återkoppling via e-post. På så sätt kan du följa ärendets gång från det att anmälan mottagits till att den åtgärdats.

Tack för att du laddar ner denna app och hjälper oss att förbättra vår kommun. Dina ögon betyder mycket för oss!

Nyheter

Version 1.1

Uppdaterad URL för Privacy policy och Marketing URL

Appintegritet

Utvecklaren Lilla Edet har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data som inte kopplas till dig

Följande data kan samlas in men den kopplas inte till din identitet:

  • Plats
  • Diagnostik

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Du kanske också gillar

Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet