iPhone-skärmavbilder

Beskrivning

Bli fenologiväktare för Fågelkalendern!

Brukar du leta vårtecken och spana efter flyttfåglarna när de kommer på våren? Då är du välkommen att delta i Fågelkalendern! Med denna app kan du rapportera in dina observationer direkt till Artportalen och projektet Fågelkalendern.

För att kunna använda appen måste du vara registrerad fenologiväktare för Fågelkalendern samt ha ett konto på Artportalen. Du kan läsa mer och anmäla ditt intresse att delta i Naturens kalender.

I Fågelkalendern samlar vi in observationer av fåglar på ett organiserat sätt med målsättningen att kunna beskriva fåglarnas årstidsskiftningar i hela Sverige. Du kan hjälpa till genom att göra sådana observationer i dina hemtrakter!

För att delta i Fågelkalendern ska du göra dina observationer med samma metod som alla andra som är fenologiväktare för Fågelkalendern. Metodbeskrivningen får du när du anmäler ditt intresse att bli fågelfenologiväktare på Naturens kalender. I korthet handlar det om att du

· väljer en plats där du ska göra återkommande observationer,
· väljer en egen artlista med de fågelarter du kan identifiera och vill fokusera på och som är relevant för din observationsplats,
· gör dina observationer under 5 minuter, 2 gånger per vecka,
· observerar antalet sedda eller hörda individer av alla arter på din artlista,
· även gör så kallade noll-observationer – d.v.s. arter på din artlista du inte sett/hört registreras som ”Ej återfunnen” i Artportalen, vilka är lika viktiga att rapportera in som de du sett/hört.

Om du är intresserad är du också välkommen att vara fenologiväktare för Växtkalendern och Bikalendern. Läs mer på www.naturenskalender.se.

Nyheter

Version 1.1.1

Justerad hämtning av tidigare observationer från Artportalen.

Appintegritet

Utvecklaren Magnus Mossberg har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Verktyg
Verktyg
Verktyg

Du kanske också gillar

Verktyg
Verktyg
Verktyg
Verktyg
Verktyg
Verktyg