iPhone-skärmavbilder

Beskrivning

Sportfiskarnas app FångstDataBanken är en rapporteringsfunktion för sportfiskare där du via din mobil kan registrera dina fångster i Vänern och kusten i Östergötland och följa ditt eget fiske. Du kan till exempel se statistik över dina fångster av olika arter och se när du fångade olika fiskar. Förutom att du själv kan se hur ditt fiske varit kan dina fångster användas inom forskning och förvaltning för att utveckla sportfisket och fiskevården. Som sportfiskare kommer du alltså aktivt bidra till kunskap och utveckling när du rapporterar dina fångster.
Appen är ett mycket snabbt och enkelt sätt att registrera dina fiskar. Att lägga in en fångst tar mindre än en halv minut och appen kan även användas offline. Du kan alltså lägga in dina fångster vartefter du får dem under fisket och sedan skicka alla samtidigt efter avslutat fiske.

De fångstrapporter Sportfiskarna får in lämnas vidare till forskare och myndigheter för att utvärdera fiskbestånden samt utveckla fiskevården och sportfisket. Inga person- eller kontaktuppgifter lämnas vidare, enbart uppgifter om själva fångsten. Som användare kan du bli kontaktad och tillfrågad om du vill delta i andra undersökningar som rör ditt sportfiske.

Nyheter

Version 2.1

Fångster rapporteras numera via en knapp.
Ändringar så appen blir lättare att hitta i.

Betyg och recensioner

2.3 av 5
3 betyg

3 betyg

Challe Lundhgren 0107 ,

Kunde ju funnits fler vatten

Jag tycker att det kunde ha vart fler fiskevatten så man kan registrera för ett roligt syfte och samt kunna se lite av hur fisket är

KlasInge ,

Funkar inte

Har prövat flertalet gånger att skapa användare och logga in, utan att lyckas.

Appintegritet

Utvecklaren Sportfiskarna har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar