Farligt avfall 4+

Profundis

Designad för iPad

    • Gratis

Skärmavbilder

Beskrivning

Farligt avfall innehåller ämnen som på olika sätt är skadliga för hälsa och miljö. Om sådana giftiga ämnen sprids i naturen kommer de att finnas kvar och riskerar att påverka omgivningen negativt under lång tid. Därför ska allt farligt avfall, även små kvantiteter, samlas in och tas om hand på rätt sätt. Med hjälp av ­appen Farligt avfall kan du på ett snabbt och enkelt sätt ta reda på hur olika typer av avfall ska hanteras.

Nyheter

Version 3.2

Mindre buggfixar och modernisering.

Appintegritet

Utvecklaren Profundis har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar

Referens
Referens
Utbildning
Referens
Utbildning
Utbildning