Skärmavbilder

Beskrivning

Välkommen till Motala kommuns fel- och synpunktsanmälan!

Applikationen är ett verktyg som gör det möjligt för dig att påverka din vardag. Du kan enkelt skapa felanmälningar eller synpunkter, vilka automatiskt skickas till kommunens ärendehanteringssystem för snabbast möjliga hantering.

När du anmält ett fel eller synpunkt kan du välja att få en bekräftelse på att ärendet har blivit registrerat samt när ärendet är åtgärdat och avslutat.

Med denna app kan du ta ett foto eller bifoga en bild och göra en felanmälan/lämna en synpunkt inom områdena:

* Barn och Utbildning
* Bygga, bo och miljö
* Kommun och politik
* Näringsliv och arbete
* Omsorg och hjälp
* Trafik och infrastruktur
* Uppleva och göra

Tack för att du laddar ner denna app och hjälper oss att kunna åtgärda fel och förbättra i vår kommun!

Nyheter

Version 1.2

Den här appen har uppdaterats av Apple för användning av Apples senaste signeringscertifikat.

Stöd för iOS11

Appintegritet

Utvecklaren Infracontrol ab har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data som inte kopplas till dig

Följande data kan samlas in men den kopplas inte till din identitet:

  • Diagnostik

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar