iPad-skärmavbilder

Beskrivning

FonoMix ”Lär läsa 1” – lägger grunden för läsinlärningen

Appen FonoMix ”Lär läsa 1” - utgår från läsinlärning enligt FonoMix Munmetoden som har stark vetenskaplig förankring i aktuell forskning om språkutveckling och läsning och som ingått i studier, som visat mycket positivta resultat. Metoden gavs ut första gången 2006. Appen tränar på ett enkelt och lättbegripligt sätt ljuden/munnarna o s l a r m (6 ljud). Appen visar att ord är uppbyggda av ”bygg-stenar”/ljud och ger barnet/eleven säkerhet i att både göra ord (”skriva”) och ”läsa” ord med hjälp av ljuden/munnarna (totalt 15 ord).

Målgrupp: 4-5-årigar i förskolan eller i hemmet och elever i alla åldrar som har behov av ljudträning och den allra första grunden i läs- inlärningen (elever i spec-, tal-, sva- eller vuxenundervisning).

Appen FonoMix ”Lär läsa 1”

• är underhållande och rolig tack vare att många sinnen aktiveras
• har ett strukturerat och multisensoriskt arbetssätt
• omfattar endast 6 ljud (o s l a r m) för att alla ska lyckas automatisera dessa ljud och snabbt knäcka läskoden
• visar språkljuden (fonemen) som bilder på munnar, vilka gör ljuden synliga och därmed lättare att uppfatta, minnas och själv producera
• befäster ljuden i minnet genom namn som talar om hur ljudet görs i munnen, t ex Tandväsaren (s) och dessa används parallellt med ljudet
• fungerar fristående men det är stora fördelar om eleven också kan laborera med FonoMix konkreta förskole-sats ”Leka med Pratljud”
• är lämplig för elever med annan språkbakgrund än svenska (Sva, Sfi) som ska börja att lära sig läsa på svenska

FonoMix-appen gäller för användning under ett år och kan sedan av lärare eller föräldrar förnyas för ytterligare ett år via ”köp inuti app”.

Nyheter

Version 1.0.7

Swedish localization configuration.

Information

Leverantör
Gullan Lowenbrand Jansson
Storlek
43.4 MB
Kategori
Spel
Kompatibilitet

Kräver iOS 8.0 eller senare. Kompatibel med iPad.

Språk

svenska

Ålder
Åldersgräns 4+
Copyright
© 2017 Gullan Löwenbrand Jansson, Gullow Förlag
Pris
119,00 kr
Köp inuti app
  1. Abonnemang 1 år för FonoMix 1 119,00 kr

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverat.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar