iPad-skärmavbilder

Beskrivning

FonoMix ”Lär läsa 2”

Appen FonoMix ”Lär läsa 2” - utgår från läsinlärning enligt FonoMix Munmetoden, som har stark vetenskaplig förankring i aktuell forskning om språkutveckling och läsning och som ingått i studier som visat mycket positivta resultat. Metoden gavs ut första gången 2006.

Appen tränar på ett enkelt och lättbegripligt sätt språkljuden och bokstäverna o s l a r m (6 ljud och 6 bokstäver). De sex ljuden/ munnarna kopplas till sina respektive bokstäver och eleven leds fram till läskunnighet med enkla ord (15 ord). Eleven kommer alltså igång att läsa och får säkerhet i att både göra ord/”skriva” och läsa. Målgrupp: 6-åringar i förskoleklass eller i hemmet och alla elever oavsett ålder, som är i behov av grunden i läsinlärningen eller ominlärning (spec- tal- sva- vuxenundervisning).

Appen FonoMix ”Lär läsa 2”:

• är underhållande och rolig tack vare att många sinnen aktiveras
• har ett strukturerat och multisensoriskt arbetssätt
• omfattar 6 ljud (oslarm) och 6 bokstäver ,vilket gör att alla kan lyckas att snabbt komma igång att läsa
• har munnar som visar ljuden och gör ljuden synliga och därmed lättare att uppfatta, uttala och minnas
• befäster ljuden i minnet genom namn som talar om hur ljudet görs i munnen, t ex Tandväsaren (s), används parallellt med ljudet
• tränar den viktiga automatiseringen av kopplingen ljud – bokstav
• fungerar fristående men det är stora fördelar om eleven också kan laborera med FonoMixmetodens materialsats för förskoleklass
• är lämplig för elever med annan språkbakgrund än svenska (Sva, Sfi) som ska börja att lära sig läsa svenska

FonoMix-appen gäller för användning under ett år och kan sedan av lärare eller föräldrar förnyas för ytterligare ett år via ”köp inuti app”.

Nyheter

Version 1.0.7

Swedish localization configuration.

Information

Leverantör
Gullan Lowenbrand Jansson
Storlek
131.2 MB
Kategori
Spel
Kompatibilitet

Kräver iOS 8.0 eller senare. Kompatibel med iPad.

Språk

svenska

Ålder
Åldersgräns 4+
Copyright
© 2016 Gullan Löwenbrand Jansson, Gullow Förlag
Pris
239,00 kr
Köp inuti app
  1. Annual subscription to FonoMix App 2 239,00 kr
  2. Abonnemang 1 år för FonoMix 2 239,00 kr

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverat.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar