Fraction Calculator 4in1 4+

Bråk kalkylator 4in1

Intemodino Group s.r.o.

    • 55,00 kr

Skärmavbilder

Beskrivning

"Bråk kalkylator 4in1" är perfekt för alla som behöver en omfattande app för att beräkna, konvertera, jämföra och förkorta bråk.

► OMVANDLING AV BRÅK TILL DECIMALTAL OCH OMVÄNT
• Omvandling av bråk till decimaltal och decimaltal till bråkform.
• Omvandla bråk till decimaltal: för att kunna omvandla ett bråktal till decimaltal: välj "Bråk", ange ett bråktal och klicka på "=".
• Omvandla decimaltal till bråktal: för att kunna konvertera ett decimaltal eller periodiska decimaltal till bråktal: välj "Decimaltal", ange ett decimaltal som du vill konvertera och klicka på "=".
Exempel:
Ange 8.95 för 8,95
Ange 0.24(3) för 0,24333...
Ange 0.(123) för 0.123123...

► BRÅK KALKYLATOR
• Grundläggande funktioner: addition, subtraktion, multiplikation och division.
• Kalkylator räknar bråktal, blandat tal och heltal.
• Räkneoperationer med två och tre bråk. Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråk.

► FÖRKORTNING AV BRÅK
Denna kalkylator förkortar bråk.

► JÄMFÖRA BRÅK
Du kan jämföra två eller tre bråk.
Denna kalkylator hjälper dig att jämföra bråk, blandat tal och heltal.

ANDRA FUNKTIONER:
• Appen visar lösningen.
• Beräkningshistorik.
• Knappen Bakåt och framåt för att kontrollera eller återkalla de senaste beräkningarna.
• Du kan ändra antalet decimaler. Som standard visas 2 decimaler i app.
• Avrundning till närmaste 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256.
• Du kan skicka resultat och beräkningsberättelse via e-post.
• Anpassa appens utseende och känsla genom att ändra temaets färg.

Var vänlig skicka dina idéer och förslag till framtida uppdateringar.

Bråk kalkylator 4in1 är utvecklad av Intemodino Group.

• https://intemodino.com
• Facebook: https://www.facebook.com/Intemodino
• Twitter: https://twitter.com/intemodino

Nyheter

Version 4.2.5

Added option to round fractions to the nearest 1/12, now you can round fractions to the nearest 1/2, 1/4, 1/8, 1/12, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256.
Added Czech and Polish localization.
Fixed problem with the Chinese language auto-detection.
Main window minor interface update.

Appintegritet

Utvecklaren Intemodino Group s.r.o. har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Produktivitet
Näringsliv
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet