Fractions Pro 4+

Kalkylator med bråk

Intemodino Group s.r.o.

    • 55,00 kr

Skärmavbilder

Beskrivning

Multifunktionell kalkylator med bråk utformad för att utföra matematiska, tekniska och vetenskapliga beräkningar av någon komplexitet.

Funktioner:

- Addition, subtraktion, multiplikation, division.
- Parenteser (), inklusive nestade parenteser.
- Kalkylator hanterar prioriteringsreglerna.
- Bråktalsräkning.
- Potenser.
- Trigonometriska funktioner: Sin, Cos, Tan.
- Trigonometriska beräkningar i grader och radianer.
- Talet π (pi).
- Kvadratrot.
- Omvandling av bråk till decimaltal och decimaltal till bråkform.
- Förkortning av bråk.

- Visar både uttryck och resultat.
- Resultaten visas i både bråk och decimalformat.
- Beräkningshistorik.
- Knappen Bakåt och framåt för att kontrollera eller återkalla de senaste beräkningarna.
- Du kan ändra antalet decimaler. Som standard visas 2 decimaler i app.
- Avrundning till närmaste 1/2, 1/4, 1/8, 1/12, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256.
- Du kan skicka resultat och beräkningsberättelse via e-post.
- Anpassa appens utseende och känsla genom att ändra temaets färg.

Nyheter

Version 2.1.0

Added option to select the result output format.
Added Polish localization.

Appintegritet

Utvecklaren Intemodino Group s.r.o. har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Produktivitet
Näringsliv
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet