iPhone-skärmavbilder

Beskrivning

Med appen Geberit Control kan du enkelt konfigurera, underhålla och utföra service på Bluetooth-kompatibla Geberit-produkter med din smartphone. Med appen Control kan du optimalt ställa in produkterna med exakta parametrar eller läsa av enhetsstatusen (t.ex. batteristatus). Med underhållsfunktionerna (t.ex. rengöringsfunktionen) kan du enkelt rengöra och testa produkterna och firmware kan uppdateras.

Flera enheter av samma typ kan konfigureras snabbt och effektivt på samma gång med sparade förinställningar. Med hjälp av statistikfunktionen kan du även få information om användningen och även exportera den.

Alla funktioner i appen är kostnadsfria.


KOMPATIBLA PRODUKTER
Gäller Bluetooth-kompatibla styrningar från Geberit

• Geberit urinalstyrningar
• Geberit DuoFresh luktutsugningsmodul
• Från 2022 Geberit WC-styrningar
• Från 2022 beröringsfria Geberit tvättställsblandare


FÖRDELAR MED APPEN GEBERIT CONTROL
• Göra grundläggande inställningar i Geberit-produkter
• Visa enhetsinformation
• Spara förinställningar och överföra till Geberit-produkter
• Skydda enheterna med lösenord
• Utföra underhållsarbeten (t.ex. rengöringsfunktion)
• Uppdatera firmware
• Visa statistik (t.ex. användning)

Appintegritet

Utvecklaren Geberit Verwaltungs AG har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data som är kopplade till dig

Följande data kan komma att samlas in och kopplas till din identitet:

  • Kontakt­information
  • Identifierare

Data som inte kopplas till dig

Följande data kan samlas in men den kopplas inte till din identitet:

  • Användnings­data
  • Diagnostik

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar